Välilehtien siirtäminen ja järjesteleminen

geditin välilehtiä voidaan siirtää työskentelyn helpottamiseksi. Välilehtiä voi järjestellä ikkunakohtaisesti, siirtää geditin ikkunan ulkopuolelle (luo uuden gedit-ikkunan) ja siirtää ikkunasta toiseen.

Välilehtien uudelleenjärjestäminen

Välilehtien järjestyksen muuttaminen onnistuu seuraavasti:

  1. Napsauta ja pidä hiiren painike pohjassa välilehden päällä.

  2. Move the tab to the desired position among the other tab.

  3. Vapauta hiiren painike.

Välilehti asetetaan mahdollisimman lähelle sitä kohtaa, jossa hiiren painike vapautetaan, muiden välilehtien joukkoon.

Uuden ikkunan avaaminen välilehteä siirtämällä

To create a new window from an existing tab:

  1. Napsauta ja pidä hiiren painike pohjassa välilehden päällä.

  2. Raahaa välilehti gedit-ikkunan ulkopuolelle.

  3. Vapauta hiiren painike.

Jos geditin ikkuna on suurennettu, raahaa välilehti valikkopalkkiin näytön yläreunassa siirtääksesi välilehden uuteen ikkunaan.

Välilehden siirtäminen toiseen geditin ikkunaan

Jos haluat siirtää välilehden ikkunasta toiseen, toimi seuraavasti:

  1. Napsauta ja pidä hiiren painike pohjassa välilehden päällä.

  2. Drag the tab to the new window.

  3. Place it beside other tabs in the new window.

  4. Vapauta hiiren painike.

You may find it easier to move a tab from one window to another by dragging the tab to the Activities hot-corner of GNOME Shell. This will reveal each of the open gedit windows. You can then release the tab on the desired gedit window.

See the tab-related shortcut keys table to make it easier to manage your tabs.