Έλεγχος ορθογραφίας εγγράφου

Ενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

Η λειτουργία ελέγχου ορθογραφίας παρέχεται ως πρόσθετο στο gedit που μπορεί να ενεργοποιηθεί όπως απαιτείται. Για ενεργοποίηση του προσθέτου:

  1. Επιλέξτε gedit ▸ Προτιμήσεις ▸ Πρόσθετα.

  2. Επιλέξτε Έλεγχος ορθογραφίας για την ενεργοποίηση του προσθέτου.

Έλεγχος ορθογραφίας εγγράφου

Για έλεγχο ανορθόγραφων λέξεων στο έγγραφό σας:

  1. Επιλέξτε Εργαλεία ▸ Έλεγχος ορθογραφίας.

Για να επισημαίνει αυτόματα το gedit ανορθόγραφες λέξεις στο έγγραφό σας καθώς πληκτρολογείτε, επιλέξτε Εργαλεία ▸ Επισήμανση ανορθόγραφων λέξεων.

Χρήση ελέγχου ορθογραφίας

Μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή αντικατάσταση για ανορθόγραφες λέξεις χρησιμοποιώντας τον διάλογο ελέγχου ορθογραφίας. Η ανορθόγραφη λέξη που ελέγχεται από τον έλεγχο ορθογραφίας εμφανίζεται με έντονα γράμματα δίπλα στο Ανορθόγραφη λέξη:. Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες διορθωτικές ενέργειες:

  • Αλλαγή σε: επιτρέπει την εισαγωγή μιας λέξης και χρήση του Ελέγχου λέξης για τον έλεγχο της εγκυρότητας της ορθογραφίας.

  • Προτάσεις: που δίνει τις διαθέσιμες αντικαταστάσεις για τη λέξη.

  • Παράβλεψη που επιτρέπει την παράκαμψη του ελέγχου ορθογραφίας ενός στιγμιότυπου της τρέχουσας λέξης.

  • Παράβλεψη όλων που επιτρέπει την παράκαμψη του ελέγχου ορθογραφίας για όλα τα στιγμιότυπα της τρέχουσας λέξης.

  • Αλλαγή που αντικαθιστά την ανορθόγραφη ή μη αναγνωρισμένη λέξη με μια επιλεγμένη αντικατάσταση από τη λίστα Προτάσεις:.

  • Αλλαγή όλων που αντικαθιστά όλες τις ανορθόγραφες ή μη αναγνωρισμένες λέξεις με την επιλεγμένη αντικατάσταση από τη λίστα Προτάσεις:.

  • Προσθήκη λέξης που επιτρέπει στο gedit την προσθήκη της τρέχουσας λέξης στο λεξικό χρήστη. Η προσθήκη προσαρμοσμένων λέξεων στο λεξικό χρήστη θα επιτρέψει στο gedit να αναγνωρίσει τη λέξη σε έγγραφα και έτσι δεν θα επισημαίνεται ως ανορθόγραφη λέξη.

Ορίστε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τον ορθογραφικό έλεγχο

Από προεπιλογή, το gedit θα χρησιμοποιήσει την τρέχουσα γλώσσα για ορθογραφικό έλεγχο του εγγράφου σας. Εάν χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη γλώσσα, επιλέξτε Εργαλεία ▸ Ορισμός γλώσσας…, έπειτα επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Λεξικά

Το gedit χρησιμοποιεί το Enchant, ένα μικρό βοήθημα συστήματος, για ορθογραφικό έλεγχο. Το Enchant μπορεί να χρησιμοποιεί αρκετά διαφορετικά λεξικά για να ελέγξει την ορθογραφία. Δύο τέτοιες υποστηρίξεις λεξικών είναι οι Hunspell και Aspell.

Αν η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι διαθέσιμη στο gedit, χρησιμοποιήστε τον εγκαταστάτη λογισμικού του υπολογιστή σας ή τον διαχειριστή πακέτων για να εγκαταστήσετε την υποστήριξη λεξικού που θέλετε.