Ρύθμιση και χρήση προσθέτων του gedit

Μπορείτε να κάνετε περισσότερα με το gedit χρησιμοποιώντας πρόσθετα. Αρκετά πρόσθετα είναι εγκατεστημένα από προεπιλογή, αλλά ένας μεγάλος αριθμός από άλλα πρόσθετα είναι διαθέσιμα ξεχωριστά.

Πολλές διανομές Linux κάνουν μια ομάδα αυτών των προσθέτων διαθέσιμα ως ένα πακέτο gedit-plugins. Εγκαταστήστε το πακέτο gedit-plugins για να κάνετε αυτά τα επιπλέον πρόσθετα διαθέσιμα στο gedit.

Προεπιλεγμένα πρόσθετα gedit