GNOME 3.22: Karlsruhe

Projekt GNOME przedstawia wydanie GNOME 3.22. Od wydania 3.20 minęło pół roku i przez ten czas 775 osób wprowadziło 22980 zmian. Wydanie 3.22 oferuje nowe duże funkcje, a także zbiór mniejszych ulepszeń.

3.22 nosi nazwę „Karlsruhe” w uznaniu dla zespołu organizującego tegoroczną konferencję GUADEC. Jest to główna konferencja projektu GNOME, odbywająca się co roku w Europie, która jest możliwa tylko dzięki pracy lokalnych ochotników.

Integracja z Flatpak

Flatpak to technologia mająca na celu ułatwienie publikowania programów dla systemu Linux i dzięki temu zwiększenie ich dostępnej liczby. Programy Flatpak mają też inne zalety: są lepiej zabezpieczone i mogą być bezpiecznie aktualizowane bez ponownego uruchamiania komputera.

GNOME 3.22 w pełni obsługuje technologię Flatpak. Menedżer oprogramowania umożliwia teraz instalowanie plików repozytoriów Flatpak. Oznacza to, że można instalować repozytoria i programy Flatpak bez konieczności korzystania z wiersza poleceń. Liczne pomniejsze zmiany ułatwiają instalowanie i aktualizowanie programów Flatpak, na przykład obok każdego programu wyświetlane są informacje o jego źródle oraz o tym, czy jest zabezpieczany tzw. piaskownicą.

GNOME 3.22 wprowadza również narzędzia dla programistów umożliwiające korzystanie z funkcji bezpieczeństwa technologii Flatpak. Dzięki temu w przyszłości programy będą mogły znacznie lepiej chronić użytkowników.

Zmienianie nazw wielu plików

Menedżer plików umożliwia teraz zmienianie nazw wielu plikom naraz. To niezwykle przydatna funkcja podczas pracy z kolekcjami podobnych plików, np. filmów, muzyki i zdjęć. Nazwy plików mogą być zmieniane za pomocą szablonów zastosowywanych do każdego pliku, albo przez wyszukiwanie i zastępowanie części nazw wszystkich plików. Tryb szablonu umożliwia dołączanie do nazw plików takich informacji, jak czas utworzenia, numer ścieżki, nazwa wykonawcy lub albumu w przypadku plików dźwiękowych.

Tej nowej funkcji można użyć po zaznaczeniu zbioru plików i wybraniu Zmień nazwę… z menu kontekstowego lub naciśnięciu klawisza F2.

Udostępnianie zdjęć

W ostatnim wydaniu Menedżer zdjęć otrzymał nowe funkcje edycji zdjęć. W wydaniu 3.22 wprowadzono kolejną niezbędną funkcję: łatwe udostępnianie zdjęć. Można teraz wysyłać zdjęcia do serwisu Google lub załączać do wiadomości e-mail. Planowane jest dodanie obsługi większej liczby serwisów społecznościowych.

Udostępnianie zdjęć jest w pełni zintegrowane z kontami online, więc przed wysłaniem do serwisu Google niezbędne jest dodanie konta Google w Ustawieniach.

Ulepszony Menedżer oprogramowania

W GNOME 3.22 zaktualizowano wygląd Menedżera oprogramowania. Strona główna została przeprojektowana tak, aby wyświetlać więcej programów naraz, a kategorie ułatwiały przeglądanie. Oceny programów są teraz lepiej widoczne, aby bez problemu znaleźć najlepsze programy.

Inne ulepszenia obejmują kolorowe znaczniki wskazujące, czy program jest wolnym oprogramowaniem, oraz nowy układ wielu list i stron.

Postęp technologii Wayland

Wayland to technologia wyświetlania i obsługi wejścia w systemach GNU/Linux następnej generacji. Jej użycie eliminuje błędy wyświetlania grafiki, łata długoletnie dziury i kładzie fundamenty pod bardziej bezpieczne programy. Wayland zawiera także zupełnie nowe funkcje, takie jak obsługa wielopunktowych gestów na panelach dotykowych.

W ciągu ostatnich kilku wydań obsługa technologii Wayland w GNOME stała się znacznie stabilniejsza. W wydaniu GNOME 3.20 była już odpowiednia dla większości użytkowników. Od tego czasu uzupełniono większość brakujących funkcji. Dodano obsługę tabletów graficznych firmy Wacom, klawiatury ekranowej oraz możliwość obracania ekranu. Rozwiązano także liczne pomniejsze problemy.

Ulepszony Menedżer plików

Oprócz funkcji masowej zmiany nazw plików, Menedżer plików w GNOME 3.22 ma wiele innych ulepszeń. Obsługa skompresowanych plików (takich jak .zip lub .tar.gz) została zintegrowana bezpośrednio z programem, więc rozpakowywanie ich wymaga tylko podwójnego kliknięcia, zamiast otwierania oddzielnego programu. Można także kompresować pliki, używając do tego różnych formatów.

W Menedżerze plików dla wydania 3.22 przeprojektowano także sterowanie widokiem i porządkowaniem plików. Umożliwia to przełączanie między siatką a listą jednym kliknięciem, oraz znacznie upraszcza przybliżanie i porządkowanie. Te zmiany zostały wprowadzone na skutek testów użyteczności przeprowadzonych przez Ginę Dobrescu w ramach stażu w programie Outreachy.

Inne ulepszenia interfejsu użytkownika to ukrywanie paska stanu, aby nie zasłaniał plików, oraz wyświetlanie dodatkowych informacji o łączeniu z serwerami, w tym listę obsługiwanych protokołów.

Przeprojektowane ustawienia klawiatury

W wydaniu 3.22 przeprojektowano ustawienia klawiatury. Lista skrótów jest teraz łatwiejsza do przeglądania, a nowy interfejs rozwiązuje liczne problemy z poprzedniej wersji. Dodano funkcję wyszukiwania, a ustawianie nowych skrótów jest teraz dużo prostsze.

Przeprojektowany Edytor dconf

Edytor dconf, program do przeglądania i zmieniania ustawień, w wydaniu 3.22 otrzymał nowy wygląd. Nowa wersja ma uproszczony interfejs, zorientowany wokół paska ścieżki. Nowy „tryb opóźnienia” umożliwia wprowadzanie wielu zmian jednocześnie. Oprócz tego, kilka różnych opcji przywracania umożliwia przywracanie tylko widocznych ustawień oraz przywracanie rekursywne (dla bieżącego katalogu i wszystkich podkatalogów).

A to nie wszystko…

Inne pomniejsze ulepszenia w GNOME 3.22 obejmują:

  • Nowa wersja Kalendarza umożliwia ustawianie budzików dla wydarzeń. Można także zmieniać, do którego kalendarza należy dane wydarzenie, a modyfikowanie wydarzeń ma nowy wygląd pól wyboru daty. W siatce kalendarza wydarzenia mogą być przenoszone przez przeciąganie, a układ widoku całego roku został ulepszony.

  • Polari, klient sieci IRC środowiska GNOME, może teraz zapamiętywać i automatycznie używać haseł wysłanych do bota NickServ.

  • Mapy korzystają teraz z serwisu Mapbox jako dostawcy danych OpenStreetMap, który jest bardziej niezawodny od poprzedniego.

  • W Odtwarzaczu muzyki znacząco zwiększono wydajność. Program wczytuje się teraz szybciej, a siatka albumów automatycznie dostosowuje się do dostępnego miejsca na ekranie.

  • Odtwarzacz filmów umożliwia teraz odtwarzanie w różnych prędkościach. Jest to przydatne podczas słuchania rozmów i robienia notatek.

  • Boxes, program GNOME do zarządzania maszynami wirtualnymi i zdalnymi komputerami, otrzymał funkcję klonowania. Ułatwia to tworzenie kopii maszyn.

  • Przeglądarka WWW dla środowiska GNOME ma teraz okno skrótów, co ułatwia poznawanie dostępnych skrótów klawiszowych. Nowe menu kontekstowe paska adresu umożliwia „Wklejenie i przejście”, a liczne strony błędów zostały przeprojektowane.

  • Trwa praca nad Przeglądarką książek, programem do obsługi e-booków w GNOME. Może ona teraz wyświetlać książki w formacie ePub. Ta funkcja zostanie ulepszona w przyszłych wydaniach.

Skąd wziąć GNOME 3.22

Środowisko GNOME jest wolnym oprogramowaniem: cały kod źródłowy jest dostępny do pobrania i może być dowolnie modyfikowany i rozpowszechniany. Aby je zainstalować, zalecane jest poczekanie na oficjalne pakiety dostarczane przez dostawcę lub dystrybucję. GNOME 3.22 będzie dostępne w popularnych dystrybucjach już niedługo, a niektóre z nich już mają wersje rozwojowe zawierające nowe wydanie środowiska GNOME.

Informacje o GNOME

Projekt GNOME to międzynarodowa społeczność wspierana przez fundację non-profit. Projekt skupia się na łatwości użycia oraz jak najlepszym umiędzynaradawianiu i dostępności. Środowisko GNOME jest oprogramowaniem wolnym i open source, a każdy może do nas dołączyć.