Nowości dla programistów i administratorów

GNOME 3.22 wprowadza wiele nowych funkcji i ulepszeń dla osób pracujących z technologiami GNOME.

Długookresowe wsparcie biblioteki GTK+

3.22 to ważna chwila w historii biblioteki GTK+. Chociaż nie jest to wersja „.0”, 3.22 to pierwsze wydanie w nowej, stabilnej serii wydawniczej i pierwsza duża wersja GTK+ od czasu wydania 3.0. Następne wydania w serii 3.22.x mają gwarancję stabilności API i ABI oraz będą otrzymywać tylko poprawki błędów i bezpieczeństwa. Aktualizacje 3.22.x będą dostarczane przez co najmniej trzy lata. Główne prace rozwojowe będą kontynuowane w oddzielnej serii wydawniczej, która będzie mogła być używana przez autorów programów oczekujących najnowszych funkcji, którym nie będzie przeszkadzać umiarkowana niestabilność.

GTK+ 3.22 udostępnia w stabilnej formie wszystkie ulepszenia wprowadzone w serii 3.x, takie jak style CSS, inspektora biblioteki GTK+, animacje, nowe widżety i wiele więcej. Nowy sposób organizacji wydań GTK+ zapewni długookresową stabilność dla autorów programów, którzy jej potrzebują, jednocześnie nie wpływając na szybkość rozwoju GTK+. Ten plan został poprzedzony rozległymi konsultacjami z użytkownikami GTK+. Więcej informacji można znaleźć na blogu biblioteki GTK+ (w języku angielskim).

Flatpak

Flatpak, poprzednio znany jako xdg-app, to nowa technologia publikowania programów dla systemu Linux. Chociaż jest to niezależny projekt z własnym harmonogramem wydawniczym, projekt GNOME planuje zintegrować Flatpak z narzędziami programistycznymi.

Rozwój Flatpak znacznie przyspieszył od wydania GNOME 3.20, i jest coraz stabilniejszy. Ważnym krokiem jest wprowadzenie nowego zestawu API zwanego „portalami”. Pozwala on programom zabezpieczanym piaskownicą na dostęp do zasobów komputera.

Narzędzia programistyczne GNOME 3.22 zawierają pełną obsługę portali przez biblioteki GLib i GTK+. Obsługiwane portale to między innymi okno wybierania plików, drukowanie, otwieranie adresów URI, usypianie/wylogowywanie/wstrzymywanie uśpienia, zrzuty ekranu, powiadomienia i stan sieci. Umożliwiają one pisanie programów w pełni zabezpieczanych piaskownicą. Dostęp przez portale jest niewidoczny dla programisty, chociaż GtkFileChooserNative jest zalecane zamiast zwykłego GtkFileChooser. Więcej informacji można znaleźć na blogu Matthiasa Clasena (w języku angielskim).

Więcej informacji o Flatpak, w tym dokumentację programistyczną i rosnącą listę programów Flatpak do wypróbowania, można znaleźć na stronie flatpak.org.

Builder

GNOME 3.22 to kolejne duże wydanie programu Builder, w którym wprowadzono kilka kluczowych funkcji środowiska programistycznego. Nowy wbudowany profiler umożliwia odnajdowanie problemów z wydajnością, czyniąc program Builder narzędziem wielofunkcyjnym. Profiler obecnie obsługuje języki C i C++, a obsługa innych języków zostanie dodana w przyszłych wersjach.

Od wydania 3.20 interfejs programu Builder został znacznie ulepszony. Nowy przełącznik perspektyw to wygodniejszy sposób na przełączanie między trybami, a pasek wyszukiwania zmienił miejsce. Co więcej, nowy „pasek projektu” dostarcza informacje o bieżącym projekcie, gałęzi i profilu budowania, umożliwiając także budowanie i wykonywanie projektów jednym kliknięciem w dowolnym miejscu programu.

Inne ulepszenia programu Builder w wydaniu 3.22:

  • Nowa funkcja wyszukiwania i zastępowania, zawierająca opcje rozróżniania małych i wielkich liter, dopasowywania tylko całych słów oraz obsługę wyrażeń regularnych.

  • Edytor kodu ułatwia teraz pracę z kolorami dzięki wyróżnianiu kolorów i nowemu panelowi bocznemu do wybierania kolorów.

  • Ulepszono ekrany tworzenia, klonowania i otwierania projektów, zmieniając układ i dodając nowe opcje tworzenia projektów.

  • Nowa wtyczka szybkiego wyróżniania wyróżnia tekst pasujący do bieżącego zaznaczenia.

  • Automatyczne wcięcia w językach C, XML i HTML obsługują teraz więcej stylów składni.

Ulepszenia biblioteki GTK+

Oprócz integracji z portalami Flatpak, w GTK+ 3.22 wprowadzono:

  • Tryby łączenia CSS. To często używana funkcja CSS umożliwiająca programistyczne przekształcanie obrazów. Georges Stavracas, który zaimplementował tę funkcję, opisał ją dokładniej na swoim blogu (w języku angielskim).

  • GTK+ 3.22 umożliwia używanie tabletów graficznych z technologią Wayland. Carlos Garnacho opisał sposób dodania obsługi tabletów do programów (w języku angielskim).

  • GtkGLArea może być teraz używane za pomocą pełnego OpenGL lub „OpenGL for Embedded Systems” (znanego także jako OpenGL ES i GLES).

  • GdkMonitor to nowy, wygodniejszy sposób na uzyskiwanie informacji o monitorze, dostarczający więcej informacji niż poprzednia metoda, GdkScreen.

Oprócz tego, chociaż nie jest to część wydania 3.22, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nastąpił znaczny postęp w pracach nad GSK („GTK+ Scene Graph”). Dzięki nowemu modelowi wydawniczemu, opisanemu powyżej, będzie można niedługo zintegrować GSK z nową rozwojową serią wydawniczą biblioteki GTK+.

Dzienniki biblioteki GLib

API dziennika biblioteki GLib zostało przepisane do obsługi pól dziennika klucz-wartość. Ułatwia to dodawanie dziennika i umożliwia pisanie lepszych schematów dziennika. Umożliwia to także dołączanie większej ilości metadanych w komunikatach dziennika, takich jak identyfikatory.

W ramach tych działań zreorganizowano infrastrukturę dziennika biblioteki GLib wokół funkcji „writer”, w której program określa swoją politykę dziennika. Zastępuje ona moduły obsługi dzienników, co zmniejsza niejasności w sprawie sposobu i miejsca obsługi dzienników, oraz likwiduje konflikty między modułami obsługi dzienników.

Biblioteka GLib automatycznie przekazuje teraz dane dzienników do usługi systemd-journald, jeśli jest uruchomiona. Standardowe wejście/wyjście działa jak poprzednio, ale z dodatkowymi kolorami!