Wstęp

PDF Mod to proste narzędzie pozwalające na podstawową edycję dokumentów PDF.

Dzięki niemu możesz obracać, usuwać lub zgrywać strony dokumentu PDF. Możesz także dodać strony z innego dokumentu.

PDF Mod możesz uruchomić poprzez menu aplikacji lub poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na jednym bądź kilku dokumentach PDF w przeglądarce plików i wybór otwarcia przy użyciu PDF Mod.

Jak w przypadku każdego edytora, musisz zapisać zmiany wykonane w dokumencie. Jeśli chcesz zachować oryginalny dokument i zapisać zmiany, użyj opcji Zapisz jako.