Kies een veilig wachtwoord

Kies een wachtwoord dat u gemakkelijk kunt onthouden, maar dat moeilijk door anderen (waaronder ook computerprogramma's) te raden is.

Het kiezen van een goed wachtwoord help uw computer veilig te houden. Als uw wachtwoord gemakkelijk te raden is, dan kan iemand er achter komen en toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie.

Mensen kunnen zelfs computers gebruiken om systematisch te proberen uw wachtwoord te raden, dus zelfs een voor mensen moeilijk te raden wachtwoord kan voor een computerprogramma heel eenvoudig te achterhalen zijn. Hier volgen een paar tips voor het kiezen van een goed wachtwoord:

 • Gebruik in het wachtwoord zowel kleine letters als hoofdletters, getallen, symbolen en spaties. Dit maakt het moeilijker te raden. Er zijn meer tekens waaruit gekozen moet worden, dus meer mogelijke wachtwoorden die iemand zou moeten proberen bij de poging uw wachtwoord te raden.

  Een goede methode bij het kiezen van een wachtwoord is het nemen van de eerste letter van elk woord in een zin die u kunt onthouden. De zin zou de naam van een film, een boek of een album kunnen zijn. Zo zou ‘Flatland: A Romance of Many Dimensions’ F:ARoMD of faromd of f: aromd worden.

 • Maak uw wachtwoord zo lang mogelijk. Hoe meer tekens het bevat, hoe langer het duurt voordat iemand of een computer het kan raden.

 • Gebruik geen woorden die in een standaard woordenboek voorkomen, in welke taal dan ook. Wachtwoordkrakers zullen deze als eerste proberen. Het meest voorkomende wachtwoord is ‘wachtwoord’ — zulke wachtwoorden kunnen heel snel geraden worden!

 • Gebruik geen persoonlijke informatie zoals een datum, kentekenplaatnummer of de naam van een familielid.

 • Gebruik geen zelfstandig naamwoord.

 • Kies een wachtwoord dat snel ingetypt kan worden. Hiermee verkleint u de kans dat iemand die toekijkt kan zien wat u intypt.

  Schrijf uw wachtwoorden nooit op. Ze kunnen makkelijk gevonden worden!

 • Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende dingen.

 • Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts.

  Wanneer u hetzelfde wachtwoord gebruikt voor al uw accounts kan iedereen die het raadt meteen toegang krijgen tot al uw accounts.

  Het kan lastig zijn veel wachtwoorden te onthouden. Alhoewel niet zo veilig als het gebruik van verschillende wachtwoorden voor alles, is het eenvoudiger hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor dingen die niet belangrijk zijn (zoals websites), en verschillende wachtwoorden voor belangrijke dingen (zoals uw online-bankrekening en uw e-mail).

 • Wijzig uw wachtwoorden regelmatig.