Tisk stránek v jiném pořadí

Opačné pořadí

Tiskárny obvykle tisknou nejdříve první stránku a nakonec poslední stránku, takže pokud vyjíždí lícem nahoru, jsou seřazené ve špatném pořadí. V takovém případě můžete pořadí tisku obrátit.

Aby stránky vyjížděly v opačném pořadí:

  1. Zmáčknutím Ctrl+P otevřete dialogové okno Tisk.

  2. Na kartě Obecné v části Kopie zaškrtněte Obrátit. Poslední stránka bude vytisknuta jako první atd.

Třídění

Když tisknete více kopií dokumentu, je výchozím chováním seskupovat výtisky podle čísel stránek (tzn. vyjedou všechny kopie stránky jedna, pak všechny kopie stránky dva atd.). Volba Setřídit zajistí, že vyjedou seskupené jednotlivé sady stránek ve správném pořadí.

Aby se stránky třídily:

  1. Zmáčknutím Ctrl+P otevřete dialogové okno Tisk.

  2. Na kartě Obecné v části Kopie zaškrtněte Setřídit.