Het papierformaat wijzigen bij afdrukken

Als u het papierformaat van uw document wilt wijzigen (bijvoorbeeld een PDF in US Letter-formaat afdrukken op een A4tje, dan kunt u het afdrukformaat voor het document wijzigen.

  1. Druk op Ctrl+P om het afdrukdialoogvenster te openen.

  2. Selecteer het tabblad Paginainstellingen.

  3. Kies in de kolom Papier het gewenste Papierformaat uit de keuzelijst.

  4. Klik op Afdrukken om uw document af te drukken.

U kunt ook de keuzelijst Oriëntatie gebruiken om een andere oriëntatie te kiezen:

  • Staand

  • Liggend

  • Staand omgekeerd

  • Liggend omgekeerd