Automatische pauzestand instellen

U kunt uw computer zo instellen dat deze automatisch in pauzestand gaat wanneer hij niet gebruikt wordt. Er kunnen verschillende intervallen worden opgegeven voor het werken op accu- of netstroom.

  1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Energie.

  2. Klik op Energie om het paneel te openen.

  3. Klik in de sectie Pauzestand & uitschakelen op Automatisch in pauzestand zetten.

  4. Choose On Battery Power or Plugged In, set the switch to on, and select a Delay. Both options can be configured.

    Op een desktopcomputer is er één optie met de naam Wanneer inactief.