Šta znači VEP i VPA?

VEP i VPA (zajedno sa VPA2) su nazivi različitih alata za šifrovanje korišćenih za obezbeđivanje vaše bežične mreže. Šifrovanje maskira mrežnu vezu tako da niko ne može da je „osluškuje“ i da vidi koje veb stranice posećujete, na primer. VEP znači Žičani ekvivalent privatnosti, a VPA znači Bežični zaštićeni pristup. VPA2 je drugo izdanje VPA standarda.

Korišćenje nekog šifrovanja je uvek bolje nego ne koristiti ništa, ali je VEP najmanje bezbedan od ovih standarda, i ne biste trebali da ga koristite ako možete da ga izbegnete. VPA2 je najbezbedniji od svih. Ako vaša bežična kartica i usmerivač podržavaju VPA2, onda biste njega trebali da koristite prilikom podešavanja vaše bežične veze.