Sneltoetsen instellen

Wijzigen van de toets of toetsen die ingedrukt moeten worden voor een sneltoets:

  1. Open the Activities overview and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Keyboard Shortcuts in the sidebar to open the panel.

  4. Click the row for the desired action. The Set shortcut window will be shown.

  5. Hold down the desired key combination, or press Backspace to reset, or press Esc to cancel.

Voorgedefinieerde sneltoetsen

Er is een aantal voorgedefinieerde sneltoetsen dat kan worden gewijzigd, ingedeeld in deze categorieën:

Starters

Persoonlijke map

Explorer key symbol of Explorer key symbol of Explorer

Rekenmachine starten

Calculator key symbol of Calculator

E-mailprogramma starten

Mail key symbol of Mail

Hulptoepassing starten

Uitgeschakeld

Webbrowser starten

WWW key symbol of WWW key symbol of WWW

Zoeken

Search key symbol of Search

Settings

Tools

Navigatie

Alle normale vensters verbergen

Uitgeschakeld

Naar werkblad boven schakelen

Super+Page Up

Naar werkblad onder schakelen

Super+Page Down

Move window one monitor down

Shift+Super+

Move window one monitor to the left

Shift+Super+

Move window one monitor to the right

Shift+Super+

Move window one monitor up

Shift+Super+

Venster één werkblad naar onder verplaatsen

Shift+Super+Page Down

Venster één werkblad naar boven verplaatsen

Shift+Super+Page Up

Move window to last workspace

Shift+Super+End

Venster verplaatsen naar werkblad 1

Shift+Super+Home

Venster verplaatsen naar werkblad 2

Uitgeschakeld

Venster verplaatsen naar werkblad 3

Uitgeschakeld

Venster verplaatsen naar werkblad 4

Uitgeschakeld

Schakelen tussen toepassingen

Super+Tab

Schakelen tussen systeemknoppen

Ctrl+Alt+Tab

Direct tussen systeemknoppen schakelen

Ctrl+Alt+Esc

Switch to last workspace

Super+End

Naar werkblad 1 schakelen

Super+Home

Naar werkblad 2 schakelen

Uitgeschakeld

Naar werkblad 3 schakelen

Uitgeschakeld

Naar werkblad 4 schakelen

Uitgeschakeld

Schakelen tussen vensters

Uitgeschakeld

Direct tussen vensters schakelen

Alt+Esc

Direct tussen vensters van een toepassing schakelen

Alt+F6

Schakelen tussen vensters van een toepassing

Uitgeschakeld

Schermafdrukken

Een schermafdruk van een venster naar het klembord kopiëren

Ctrl+Alt+Print

Een schermafdruk van een gebied naar het klembord kopiëren

Shift+Ctrl+Print

Een schermafdruk naar het klembord kopiëren

Ctrl+Print

Record a short screencast

Shift+Ctrl+Alt+R

Save a screenshot of a window to Pictures

Alt+Print

Save a screenshot of an area to Pictures

Shift+Print

Save a screenshot to Pictures

Afdrukken

Geluid en media

Uitwerpen

Eject key symbol (Uitwerpen)

Mediaspeler starten

Media key symbol (Audio media)

Volgend nummer

Next key symbol (Audio volgende)

Afspelen pauzeren

Pause key symbol (Audio pauzeren)

Afspelen (of afspelen/pauzeren)

Play key symbol (Audio afspelen)

Vorig nummer

Previous key symbol (Audio vorige)

Afspelen stoppen

Stop key symbol (Audio stoppen)

Volume zachter

Volume Down key symbol (Audio lager volume)

Geluid dempen

Mute key symbol (Audio dempen)

Volume harder

Volume Up key symbol (Audio hoger volume)

Systeem

Actieve melding focus geven

Super+N

Scherm vergrendelen

Super+L

Show the Power Off / Restart dialog

Ctrl+Alt+Delete

Toepassingenmenu openen

Super+F10

Restore the keyboard shortcuts

Super+Esc

Alle toepassingen tonen

Super+A

Het activiteiten-overzicht weergeven

Alt+F1

Show the notification list

Super+V

Show the overview

Super+S

De prompt opdracht uitvoeren weergeven

Alt+F2

Typen

Overschakelen naar volgende invoerbron

Super+Space

Overschakelen naar vorige invoerbron

Shift+Super+Space

Accessibility

Tekst verkleinen

Uitgeschakeld

Hoog contrast aan of uit

Uitgeschakeld

Tekst vergroten

Uitgeschakeld

Toetsenbord op scherm in- of uitschakelen

Uitgeschakeld

Schermlezer in- of uitschakelen

Alt+Super+S

Zoomen in- of uitschakelen

Alt+Super+8

Inzoomen

Alt+Super+=

Uitzoomen

Alt+Super+-

Vensters

Het venstermenu activeren

Alt+Spatiebalk

Venster sluiten

Alt+F4

Venster verbergen

Super+H

Venster onder andere vensters plaatsen

Uitgeschakeld

Venster maximaliseren

Super+

Venster horizontaal maximaliseren

Uitgeschakeld

Venster verticaal maximaliseren

Uitgeschakeld

Venster verplaatsen

Alt+F7

Vensters boven andere vensters plaatsen

Uitgeschakeld

Venster naar voren halen als het bedekt is, anders naar achteren

Uitgeschakeld

Venstergrootte wijzigen

Alt+F8

Venster herstellen

Super+

Volledig scherm aan/uit

Uitgeschakeld

Maximalisatie aan/uit

Alt+F10

Van venster wisselen op alle werkbladen of slechts één

Uitgeschakeld

Links opdelen

Super+

Rechts opdelen

Super+

Aangepaste sneltoetsen

Uw eigen sneltoetsen definiëren in de Toetsenbordinstellingen:

  1. Click the + button. The Add Custom Shortcut window will appear.

  2. Type a Name to identify the shortcut, and a Command to run an application. For example, if you wanted the shortcut to open Rhythmbox, you could name it Music and use the rhythmbox command.

  3. Click the row that was just added. When the Set Custom Shortcut window opens, hold down the desired shortcut key combination.

  4. Klik op Toevoegen.

De naam van de opdracht die u typt moet een geldige systeemopdracht zijn. U kunt controleren of de opdracht werkt door het terminalvenster te openen en het daar in te typen. De opdracht die een toepassing opent hoeft niet exact dezelfde naam te hebben als de toepassing zelf.

If you want to change the command that is associated with a custom keyboard shortcut, click the name of the shortcut. The Set Custom Shortcut window will appear, and you can edit the command.