Czym jest klawisz Super?

Po naciśnięciu klawisz Super wyświetlany jest ekran podglądu. Ten klawisz zwykle można znaleźć w dolnym lewym rogu klawiatury, obok klawisza Alt, i zwykle ma logo systemu Windows. Jest czasami nazywany klawiszem Windows lub klawiszem systemowym.

Klawiatury firmy Apple mają klawisz (Command) zamiast klawisza Windows, podczas gdy laptopy Chromebook mają klawisz z lupą.

Aby zmienić, który klawisz wyświetla ekran podglądu:

  1. Otwórz ekran podglądu i zacznij pisać Ustawienia.

  2. Kliknij Ustawienia.

  3. Kliknij Skróty klawiszowe na panelu bocznym, aby otworzyć panel.

  4. W kategorii System kliknij rząd Wyświetlenie ekranu podglądu.

  5. Przytrzymaj wybraną kombinację klawiszy.