Selecteer bestanden met een patroon

U kunt bestanden in een map selecteren met gebruikmaking van een filter voor de bestandsnaam. Druk op Ctrl+S om het venster Items selecteren die overeenkomen te krijgen. Typ een filter in van algemene delen van de bestandsnamen plus jokertekens. Er zijn twee jokertekens beschikbaar:

 • * komt overeen met een willekeurig aantal tekens, dus ook nul tekens.

 • ? komt overeen met exact één willekeurig teken.

Bijvoorbeeld:

 • Als u een OpenDocument-tekstbestand, een PDF-bestand en een afbeelding heeft die allemaal dezelfde basisnaam Factuur hebben, selecteer ze dan alle drie met het filter.

  Factuur.*

 • Als u een aantal foto's heeft die als volgt genoemd zijn Vakantie-001.jpg, Vakantie-002.jpg, Vakantie-003.jpg; kunt u deze selecteren met het patroon

  Vakantie-???.jpg

 • Als u foto's heeft, maar u heeft sommige daarvan bewerkt en -bewerkt toegevoegd aan het einde van de bestandsnaam van de foto's die u bewerkt heeft, selecteer de bewerkte foto's dan met

  Vakantie-???-bewerkt.jpg