Mazání souborů a složek

Pokud některý soubor nebo složku již nechcete, můžete je smazat. Když položku vymažete, přesune se do složky Koš, ve které bude uchována, dokud koš nevysypete. V případě, že zjistíte, že je přece jen potřebujete, nebo je smažete omylem, můžete ze složky Koš položky obnovit na jejich původní umístění.

Když chcete soubor vyhodit do koše:

  1. Jedním kliknutím vyberte položku, kterou chcete vyhodit do koše.

  2. Zmáčkněte klávesu Delete. Případně můžete položku přetáhnout do Koše na postranní liště.

Soubor bude přesunut do koše a vám bude nabídnuta možnost smazání Vrátit. Tlačítko Vrátit se objeví jen na pár vteřin. Pokud jej použijete, soubor se obnoví na své původní místo.

Abyste soubory vymazali trvale a uvolnili místo na disku, musíte koš vysypat. Dělá se to tak, že se klikne pravým tlačítkem na Koš v postranním panelu a vybere se Vyprázdnit koš.

Trvalé smazání souboru

Soubor můžete vymazat trvale také hned, bez mezikroku s jeho posíláním do koše.

Když chcete soubor trvale smazat:

  1. Vyberte položku, kterou chcete smazat.

  2. Zmáčkněte a držte klávesu Shift a pak zmáčkněte klávesu Delete.

  3. Protože tuto operaci nelze vrátit zpět, budete dotázáni na potvrzení, že soubor nebo složku opravdu chcete smazat.

Smazané soubory na výměnných médiích nebudou vidět v jiných operačních systémech, jako jsou Windows nebo Mac OS. Soubory na disku ale stále budou a dostanete se k nim, jakmile zařízení přípojíte opět ke svému počítači.