Kopiera eller flytta filer och mappar

En fil eller mapp kan kopieras eller flyttas till en ny plats genom att dra och släppa den med musen, använda kommandona kopiera och klistra in eller via snabbtangenter.

Du kanske vill kopiera en presentation till en minnessticka så du kan ta arbetet med dig. Eller så kan du göra en säkerhetskopia av ett dokument innan du gör ändringar i det (och sedan använda den gamla kopia om du inte tyckte om ändringarna).

Dessa instruktioner gäller både filer och mappar. Du kopierar och flyttar filer och mappar på exakt samma sätt.

Kopiera och klistra in filer

 1. Markera den fil du vill kopiera genom att klicka på den en gång.

 2. Högerklicka och välj Kopiera, eller tryck Ctrl+C.

 3. Navigera till en annan mapp, där du vill lägga kopian av filen.

 4. Klicka på menyknappen och välj Klistra in för att kopiera filen, eller tryck Ctrl+V. Det kommer nu att finnas en kopia av filen i originalmappen och den andra mappen.

Klipp ut och klistra in filer för att flytta dem

 1. Markera filen du vill flytta genom att klicka på den en gång.

 2. Högerklicka och välj Klipp ut, eller tryck Ctrl+X.

 3. Navigera till den mapp dit du vill flytta filen.

 4. Klicka på menyknappen i verktygsfältet och välj Klistra in för att flytta filen, eller tryck Ctrl+V. Filen kommer att tas från sin originalmapp och flyttas till den andra mappen.

Dra filer för att kopiera eller flytta

 1. Öppna filhanteraren och gå till mappen som innehåller filen du vill kopiera.

 2. Klicka på Filer i systemraden och välj Nytt fönster (eller tryck Ctrl+N) för att öppna ett andra fönster. I det nya fönstret, navigera till mappen där du önskar att flytta eller kopiera filen.

 3. Klicka och dra filen från ett fönster till det andra. Detta kommer att flytta den om destinationen är på samma enhet, eller kopiera den om destinationen är på en annan enhet.

  Om du till exempel drar en fil från en USB-minne till din Hemmapp kommer den att kopieras eftersom du drar den från en enhet till en annan.

  Du kan tvinga filen att kopieras genom att hålla ner tangenten Ctrl medan du drar eller tvinga den att flyttas genom att hålla ner tangenten Skift medan du drar.

Du kan inte kopiera eller flytta en fil in i en mapp som är skrivskyddad. Vissa mappar är skrivskyddade för att förhindra att du gör ändringar i deras innehåll. Du kan ändra saker från att vara skrivskyddade genom att ändra filrättigheterna.