Kan ik gewaarschuwd worden als mijn kleurprofiel inaccuraat is?

Na een bepaalde tijd kunt u er aan herinnerd worden dat u uw apparaten opnieuw moet kalibreren. Helaas is het zonder opnieuw kalibreren niet mogelijk te zeggen of een apparaatprofiel nauwkeurig is; daarom is het het beste dat u uw apparaten regelmatig opnieuw kalibreert.

Sommige bedrijven voeren een streng beleid met betrekking tot de ouderdom van de kleurprofielen, omdat een inaccuraat kleurprofiel voor een eindproduct een groot verschil kan uitmaken.

Als u een ouderdomsbeleid instelt en een profiel is ouder dan het beleid voorschrijft, dan wordt er in het Kleur-venster een rood waarschuwingsdriehoekje naast het profiel weergegeven. Er zal ook elke keer een waarschuwingsmelding worden weergegeven wanneer u zich op de computer aanmeldt.

Om het beleid voor printers en weergaveapparaten in te stellen, kiest u de maximum profielouderdom in dagen:

$ gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color recalibrate-printer-threshold 180
$ gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color recalibrate-display-threshold 90