Frequentie van reservekopieën maken

Hoe vaak u reservekopieën maakt zal afhangen van het soort gegevens waarvan een reservekopie moet worden gemaakt. Als u bijvoorbeeld een netwerkomgeving draait waarbij er onmisbare gegevens op uw servers zijn opgeslagen, dan is het mogelijk zelfs onvoldoende elke nacht een reservekopie te maken.

Als u daarentegen reservekopieën maakt van gegevens op uw thuiscomputer, dan is elk uur een reservekopie maken hoogstwaarschijnlijk niet nodig. Bij het maken van uw reservekopieplanning kunt u mogelijk baat hebben bij de volgende punten:

  • De hoeveelheid tijd die u besteedt aan de computer.

  • Hoe vaak en in welke mate de gegevens op de computer wijzigen.

Als het alleen gaat om wat muziek, e-mails en familiefoto's, dan is het wekelijks of zelfs maandelijks maken van reservekopieën vaak voldoende. Maar als u bijvoorbeeld bezig bent met een belastingaangifte, dan is het misschien nodig vaker een reservekopie te maken.

In het algemeen geldt dat de tijdsduur tussen de reservekopieën niet langer moet zijn dan de tijd die het u zou kosten als u verloren werk opnieuw zou moeten maken. Als u bijvoorbeeld een week te lang vindt voor het opnieuw schrijven van verloren documenten, dan dient u minstens eenmaal per week een reservekopie te maken.