Accés universal

El sistema inclou tecnologies d'assistència per a donar suport a usuaris amb limitacions i necessitats especials diverses, i per a interaccionar amb dispositius d'assistència comuns. Es pot afegir un menú d'accessibilitat a la barra superior per a facilitar l'accés a moltes de les funcions d'accessibilitat.

Discapacitats visuals

Discapacitats auditives

Discapacitats de mobilitat