Ändra textstorlek på skärmen

Om du har svårt att läsa texten på skärmen kan du ändra textstorleken.

  1. Öppna översiktsvyn Aktiviteter och börja skriv Hjälpmedel.

  2. Klicka på Hjälpmedel för att öppna panelen.

  3. I avsnittet Se, slå på Stor text.

Alternativt så kan du snabbt ändra textstorlek genom att klicka på hjälpmedelsikonen i systemraden och välja Stor text.

I många program kan du öka textstorleken när som helst genom att trycka Ctrl++. För att minska textstorleken tryck Ctrl+-.

Stor text kommer att skala texten med 1,2 gånger. Du kan använda Justering för att göra texten större eller mindre.