Installera en ICC-profil i Microsoft Windows

Metoden för att tilldela profilen till en enhet och dessutom använda de inbyggda kalibreringskurvorna är olika för varje version av Microsoft Windows.

Windows XP

Högerklicka på profilen i Windows Explorer och klicka på Installera profil. Detta kopierar automatiskt profilen till rätt katalog.

Öppna sedan Kontrollpanelen ▸ Färg och lägg till profilen till enheten.

Om du byter ut en befintlig profil i Windows XP, fungerar inte ovanstående genväg. Profilerna måste kopieras manuellt till C:\Windows\system32\spool\drivers\color för att den ursprungliga profilen skall bytas ut.

Windows XP kräver att ett program körs vid uppstart för att kopiera kalibreringskurvans profil till grafikkortet. Detta kan göras genom att använda Adobe Gamma, LUT Loader eller Microsoft gratisprogram Kontrollpanelen för färghantering. Om den senare används så lägger den till ett nytt Färg-objekt i kontrollpanelen som tillåter att kalibreringskurvorna från standardprofilen enkelt konfigureras vid varje uppstart.

Windows Vista

Microsoft Windows Vista tar felaktigt bort kalibreringskurvor från video-LUT:en efter inloggning, efter vänteläge, och när UAC-skärm visas. Detta innebär att du kan behöva manuellt läsa in ICC-profilens kalibreringskurvor. Om du använder profiler med inbyggd kalibreringskurva måste du vara mycket försiktig då kalibreringstillståndet inte har blivit rensat.

Windows 7

Windows 7 stöder ett liknande system som Linux, eftersom profiler kan installeras systemomfattande eller specifikt för användaren. De lagras dock på samma ställe. Högerklicka på profilen i Windows utforskare och klicka på Installera profil eller kopiera .icc-profilen till C:\Windows\system32\spool\drivers\color.

Öppna Kontrollpanelen ▸ Färghantering och lägg sedan till profilen i systemet genom att klicka på knappen Lägg till. Klicka på fliken Avancerat och leta efter Kalibrering av bildskärm. Inläsning av kalibreringskurvan aktiveras genom kryssrutan Använd Windows bildkalibrering men den är inte valbar. Detta kan aktiveras genom att klicka på Ändra systemstandard och sedan återvända till fliken Avancerat och där klicka i kryssrutan.

Stäng dialogrutan och klicka på Uppdatera nuvarande kalibreringar för att ställa in gammaramper. Profilens kalibreringskurva bör nu bli inställd för varje start.