Installere en ICC-profil på Microsoft Windows

Metoden til at tildele profilen til en enhed, og også at bruge de indlejrede kalibreringskurver, er forskellig i hver version af Microsoft Windows.

Windows XP

Højreklik på profilen i Windows Stifinder og klik på Installer profil. Dette kopierer automatisk profilen til den korrekte mappe.

Åbn så Kontrolpanel ▸ Farve og tilføj profilen til enheden.

Hvis du erstatter en eksisterende profil i Windows XP, virker genvejen ovenfor ikke. Profilen skal manuelt kopieres til C:\Windows\system32\spool\drivers\color for at erstatte den oprindelige profil.

Windows XP kræver et program til at køre ved opstart for at kopiere profilkalibreringskurverne ind i skærmkortet. Dette kan gøres med Adobe Gamma, LUT Loader eller ved at bruge Microsoft Color Control Panel Applet, som er gratis. Ved brug af sidstnævnte tilføjes et nyt element, Farve, til kontrolpanelet, og giver mulighed for nemt at indstille kalibreringskurverne fra standardprofilen ved hver opstart.

Windows Vista

Microsoft Windows Vista fjerner fejlagtigt kalibreringskurver fra video-LUT'en efter login, efter hviletilstand, og når UAC-skærmen vises. Dette betyder at du måske manuelt skal genindlæse ICC-profilkalibreringskurverne. Hvis du bruger profiler med indlejrede kalibreringskurver, skal du passe meget på at kalibreringstilstanden ikke er blevet ryddet.

Windows 7

Windows 7 understøtter en metode som minder om Linux, idet profiler kan installeres for hele systemet eller for en enkelt bruger. De gemmes dog det samme sted. Højreklik på profilen i Windows Stifinder og klik på Installer profil eller kopiér .icc-profilen til C:\Windows\system32\spool\drivers\color.

Åbn Kontrolpanel ▸ Farvestyring og tilføj så profilen til systemet ved at klikke på knappen Tilføj. Klik på fanebladet Avanceret og kig efter Skærmkalibrering. Indlæsning af kalibreringskurve aktiveres med afkrydsningsfeltet Brug Windows-skærmkalibrering, men den er ikke følsom. Dette kan aktiveres ved at klikke på Skift systemstandarder, og derefter vende tilbage til fanebladet Avanceret og klikke på afkrydsningsfeltet.

Luk dialogen og klik på Genindlæs aktuelle kalibreringer for at indstille gammaramper. Profilkalibreringskurverne bør nu blive indstillet for hver opstart.