Instalace profilu ICC v Microsoft Windows

Metoda přiřazení profilu k zařízení a též načtení kalibračních křivek vložených v profilu se liší pro každou verzi Microsoft Windows.

Windows XP

Klikněte pravým tlačítkem na soubor profilu v Průzkumníku a zvolte Instalovat profil. Tím se profil zkopíruje automaticky do správné složky.

Poté otevřete Ovládací panely ▸ Barvy a přidejte profil k zařízení.

Pokud chcete ve Windows XP nahradit existující profil, výše uvedený odkaz nefunguje. Místo toho je nutné profily ručně zkopírovat do C:\Windows\system32\spool\drivers\color a teprve poté je nastavit.

Windows XP vyžaduje program, který po spuštění počítače zkopíruje kalibrační křivky z profilu do grafické karty. Umí to např. Adobe Gamma, LUT Loader nebo lze udělat zdarma pomocí Microsoft Color Control Panel Applet. Poslední jmenovaný program přidá do Ovládacích panelů novou položku Barvy a zajistí načtení kalibračních křivek z výchozího profilu po každém spuštění počítače.

Windows Vista

Následkem chyby v Microsoft Windows Vista dojde k odstranění kalibračních křivek z LUT grafické karty po přihlášení se, po uspání a při zobrazení dialogového okna UAC (kontrola přístupu uživatele). Tzn., že po těchto událostech musíte kalibrační křivky profilu ICC znovu načíst ručně. Pokud tedy používáte profily s vloženými kalibračními křivkami, mějte na paměti, že snadno může dojít k jejich vymazání z grafické karty.

Windows 7

Obdobně jako v Linuxu lze i ve Windows 7 instalovat profily pro všechny uživatele (systémové) nebo jen pro jednoho (uživatelské). V každém případě jsou však uloženy na jednom místě. Klikněte pravým tlačítkem na soubor profilu v Průzkumníku a zvolte Instalovat profil nebo zkopírujte soubor profilu .icc do C:\Windows\system32\spool\drivers\color.

Otevřete Ovládací panely ▸ Správa barev a přidejte profil do systému pomocí kliknutí na tlačítko Přidat. Klikněte na záložku Upřesnit a hledejte Kalibrace displeje. Načítání kalibračních křivek se zapne přepínačem Použít kalibraci displeje systému Windows, který je však zatím neaktivní. Přepínač se aktivuje kliknutím na Změnit výchozí předvolby a poté již lze přepínač na záložce Upřesnit zapnout.

Pro nastavení gamy displeje uzavřete dialogové okno a klikněte na Znovu načíst stávající kalibraci. Kalibrační křivky by nyní měly být nastaveny automaticky při spuštění počítače.