Installera en ICC-profil i Apple OS X

Apple OS X stöder ett liknande system som Linux, eftersom profiler kan installeras systemomfattande eller specifikt för användaren. Systemomfattande profiler lagras i /Library/ColorSync/Profiles och användarspecifika profiler lagras i ~/Library/ColorSync/Profiles.

Använd Systeminställningar ▸ Skärmar ▸ Färg-verktyget för att importera filen och tilldela profilen till rätt enhet.