Instalando un perfil ICC en Apple OS X

Apple OS X admite un esquema similar a Linux, no cal os perfiles se instalan a nivel de sistema ou de forma específica para un usuario. Os perfiles do sistema gárdanse en /Library/ColorSync/Profiles e os perfiles especificos de usuario en ~/Library/ColorSync/Profiles.

Use a ferramenta Preferencias do sistema ▸ Pantallas ▸ Cor para importar o ficheiro e asignar o perfil ao dispositivo correcto.