Εγκαθιστώντας ένα προφίλ ICC σε Apple OS X

Το Apple OS X υποστηρίζει παρόμοιο σχήμα χρώματος με το Linux, αυτά τα προφίλ μπορούν να εγκατασταθούν καθολικά για το σύστημα ή για ένα συγκεκριμένο χρήστη. Τα καθολικά προφίλ του συστήματος αποθηκεύονται στο /Library/ColorSync/Profiles και για τον χρήστη στο ~/Library/ColorSync/Profiles.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Προτιμήσεις συστήματος ▸ Οθόνες ▸ Χρώμα για να εισάγετε ένα αρχείο και να το αναθέσετε στη σωστή συσκευή.