Instal·lació d'un perfil ICC a l'OS X d'Apple

De forma similar al Linux, a l'OS X d'Apple els perfils es poden instal·lar per a tot el sistema o per a un usuari en particular. Els perfils per a tot el sistema es desen a /Library/ColorSync/Profiles i els que són per a un usuari en particular es desen a ~/Library/ColorSync/Profiles.

Utilitzeu el programa Preferències del sistema ▸ Pantalles ▸ Color per importar el fitxer i assignar el perfil al dispositiu correcte.