Εγκαθιστώντας ένα προφίλ ICC σε Linux

Αν έχετε εγκατεστημένο το gnome-color-manager ή το colord-kde απλά κάντε διπλό κλικ στο προφίλ .icc και πατήστε Εισαγωγή. Μπορείτε μετά να αναθέσετε το νέο προφίλ σε μια υπάρχουσα συσκευή χρησιμοποιώντας το ταμπλώ Ρυθμίσεις συστήματος ▸ Χρώμα

Οι καμπύλες βαθμονόμησης του προφίλ φορτώνονται αυτόματα κατά τη σύνδεση, ή μπορούν να φορτωθούν για όλους τους χρήστες στην εκκίνηση αν είναι επιλεγμένο το κουμπί Ορισμός για όλους τους χρήστες.