Ρυθμίσεις παιχνιδιού

4.1. Προτιμήσεις παιχνιδιού

Αυτό το παράθυρο προτιμήσεων επιτρέπει να τροποποιήσετε την κατεύθυνση της σκακιέρας, τη μορφή των κινήσεων και τον τύπο της προαγωγής.

Φιγούρα 3Παράθυρο προτιμήσεων για το Σκάκι

4.2. Προβολή προτιμήσεων

Αυτό το παράθυρο προτιμήσεων σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε την όψη της εφαρμογής Σκάκι.

Φιγούρα 4Προβολή παραθύρου προτιμήσεων Σκακιού