Άδεια χρήσης

Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείτε να το αναδιανέμετε ή/και να το τροποποιείτε μέσω των όρων της GNU General Public License όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Free Software Foundation, έκδοση 2, ή (προαιρετικά) οποιαδήποτε νεότερη έκδοση.

Το πρόγραμμα αυτό διανέμεται με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο, παρόλα αυτά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ — χωρίς ούτε και την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL).

Αντίγραφο της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU υπάρχει ως παράρτημα στο Εγχειρίδιο χρήσης του GNOME. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ένα αντίγραφό της από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα τους ή γράφοντας στη διεύθυνση

Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330 Boston, MA 02111-1307 USA