Γνωστά σφάλματα και περιορισμοί

  • Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα σφάλματα ή περιορισμοί στο Σκάκι. Για να βρείτε τους τομείς όπου μπορείτε να βοηθήσετε για την βελτίωση του Σκάκι, παρακαλώ ανατρέξτε στο αρχείο TODO το οποίο συνοδεύει το παιχνίδι.