Tekstin korvaaminen

Tekstin muokkaaminen voi välillä olla hidasta. Ajan säästämiseksi gedit sisältää Korvaustoiminnon, joka auttaa tietyn tekstin korvaamisessa toisella.

Tekstin korvaaminen geditissä

  1. Open the Replace tool by clicking Menu button ▸ Find and Replace… or press Ctrl+H.

  2. Enter the text that you wish to replace into the Find field.

  3. Enter the new, replacement text into the Replace with field.

  4. Once you have entered the original and replacement text, you can add extra parameters to the search. You can also choose what you want to replace:

    • To replace only the next match, click Replace.

    • Korvataksesi kaikki osumat, napsauta Korvaa kaikki.

Ole varovainen käyttäessäsi Korvaa kaikki -toimintoa. Se vaikuttaa aina koko asiakirjaan eikä se korosta korvattavia tekstinpätkiä etukäteen.

Lisäasetukset

If you wish, you can add some extra parameters to your search:

Huomioi kirjainkoko

Kirjainkoon huomiointi määrittää, onko kirjainkoolla merkitystä. Jos tämä asetus on valittu, kirjainkoko vaikuttaa haun tuloksiin. Jos ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä.

Etsi kokonaista sanaa

Määritä, etsitäänkö kokonaisia sanoja vai myös sanojen osia. Esimerkiksi, jos hakusana on "ja", sana "ja" täsmäisi hakuun, mutta sanat "kirja" ja "kirjain" eivät.

Etsi taaksepäin

Tämän valinnan ollessa valittuna, haku suoritetaan takaperin eli etsitään edellistä vastaavuutta seuraavan sijasta.

Jatka alusta

Kun Jatka alusta -asetus on valittuna ja haku- tai korvaustoiminto pääsee asiakirjan loppuun, gedit jatkaa kyseistä toimintoa asiakirjan alusta. Tällä voit varmistaa, että haku tai korvaus suoritetaan aina asiakirjan alusta loppuun saakka.

Using escape sequences

You can use escape sequences to search for line breaks, carriage returns, and tabs.

\n

Newline

\r

Carriage return

\t

Tab

If you actually want to search for a \ (backslash) or one of the escape sequences in the text, you need to escape the backslash with an extra backslash. For example, to search for \, you need to enter \\ into the search or replace field. You can search for escape sequences in the same way: to search for or replace with a \n, use the \\n term.