Zobrazení všech obrázků ve složce

Všechny obrázky ve složce můžete rychle procházet tak, že otevřete jeden z obrázků a pak budete klikat na tlačítka Následující a Předchozí vlevo a vpravo na zobrazeném obrázku (například). Můžete si také zobrazit galerii obrázků s malými náhledy všech obrázků ve složce naráz.

Procházení všech obrázků ve složce

Když máte složku, která obsahuje několik obrázků, můžete je pohodlně procházet, aniž byste museli otevírat jeden za druhým.

  1. Otevřete libovolný obrázek ze složky, kterou chcete procházet.

  2. Mezi obrázky se přepínejte klikáním na Následující a Předchozí vlevo a vpravo na zobrazeném obrázku, nebo mačkejte klávesy a .

    Případně můžete použít klávesy a nebo mezerník a Backspace.

  3. Obrázky můžete procházet i v režimu celé obrazovky, do kterého se dostanete kliknutím na tlačítko Celá obrazovka na hlavičkové liště, nebo zmáčknutím F11. K přecházení mezi obrázky pak použijte klávesnici.

    Do normálního režimu prohlížení se vrátite zmáčknutím Esc nebo F11.