Konvertera till ett annat filformat

Bilder sparas i ett visst filformat så som JPEG eller PNG. Du kan konvertera från ett filformat till ett annat.

Konvertera en enstaka bild till ett annat filformat

 1. Klicka på Spara som…. Fönstret Spara bild kommer att visas.

 2. I namnfältet, ändra filändelsen till filformatet du vill konvertera bilden till. Filändelsen är delen av filnamnet efter punkten.

  För att till exempel konvertera en JPEG (.jpg) till en Bitmap-fil (.bmp):

  originalfil: bild.jpg

  ny fil: bild.bmp

 3. Klicka på Spara så kommer en ny fil att sparas i det nya formatet. Den gamla filen (i det gamla formatet) kommer att behållas där den fanns och kommer inte att tas bort.

Bildvisaren försöker att gissa vilka filformat som en bild ska sparas i baserat på filändelsen du väljer. Om den inte känner igen filändelsen du skriver in eller om du inte vet vilken du ska välja, klicka på Bildfiler som stöds i fönstret Spara bild. Detta låter dig välja filformatet från en rullgardinslista.

Konvertera flera bilder till ett annat format

Du kan konvertera ett antal bilder från ett filformat till ett annat i en operation. Detta är användbart om du har många bilder som behöver konverteras.

 • I bildgalleriet tryck och håll ner Ctrl-tangenten och välj bilderna du vill konvertera en och en. Alternativt tryck på Ctrl+A för att välja alla bilder.

 • Kicka på Spara som…. Ett fönster kommer att visas (se nedan).

 • De konverterade bilderna kommer att sparas i den aktuella mappen som standard. Om du vill spara dem någon annanstans, ändra Målmappen.

 • Välj filformatet du vill konvertera bilderna till från rullgardinslistan till höger om rutan Filnamnsformat.

 • Klicka på Spara.