Menu użytkownika

W najnowszym wydaniu GNOME odświeżyliśmy menu użytkownika. Zostało ono uproszczone i wzbogacone o kilka funkcjonalności, których brakowało wielu użytkownikom. Na podstawie opinii użytkowników i analizy wydajności podjęto decyzję, aby wprowadzić niego domyślny element Wyłącz komputer. Teraz można uśpić komputer przytrzymując przycisk Alt w menu użytkownika lub po prostu zamykając pokrywę laptopa.

Chcieliśmy także sprawić, aby menu było jak najbardziej inteligentne. W wyniku tego elementy Przełącz użytkownika i Wyloguj się są wyświetlane tylko, jeśli na komputerze jest więcej niż jeden użytkownik.