Pliki

W tym cyklu włożono wiele pracy w program Pliki (znany także jako Nautilus). Najnowsze wydanie zawiera wiele nowych funkcji i poprawek błędów, zapewniających większą wydajność i funkcjonalność programu.

Ostatnie pliki

Dodano nowe położenie zawierające ostatnio używane pliki. Dostarcza ono wygodny dostęp do ważnych plików i jednocześnie pełni funkcję przypominania. Nowe położenie Ostatnio używane jest wyświetlane po uruchomieniu programu Pliki, czyniąc go przydatnym od pierwszej chwili.

Łatwiejsza i bardziej naturalna praca z programem

W nowej wersji menedżera plików ulepszono pracę z programem. Umożliwia to użytkownikom podejmowanie działań w zależności od kontekstu. Celem jest uproszczenie wykonywania najczęściej przeprowadzanych czynności.

Nową przydatną alternatywą do kopiowania i wklejania oraz przeciągania są dodane do menu kontekstowego nowe czynności Przenieś do... i Skopiuj do....

Kolejnym dodatkiem ułatwiającym częste czynności jest działanie kontekstowe Nowy katalog za pomocą zaznaczenia. Dzięki temu zaznaczanie plików i umieszczanie ich w nowym katalogu jest natychmiastowe i mniej pracochłonne.

Spójność i konsekwencja

Wprowadzono wiele małych zmian ujednolicających interfejs programu Pliki. Zidentyfikowano najczęściej używane sposoby używania programu i ułatwiono je w całym programie Pliki. Ulepszono stan maksymalizacji okna, układ i zachowanie menu, ikony oraz paski ścieżki i narzędzi. Dzięki temu są spójniejsze i bardziej pasujące do stylu GNOME 3.

Bardziej dopracowane

W tym wydaniu programu Pliki wprowadzono znaczną liczbę mniejszych ulepszeń. Uproszczono formaty daty i czasu, ułatwiając ich odczytanie. Uproszczono także menu i okno preferencji.