Evolution

To wydanie wprowadza wiele małych ulepszeń w programie Evolution.

  • Wyświetlanie wiadomości używa teraz mechanizmu WebKit, który poprawia ich wyświetlanie w trybie HTML.

  • Okno dialogowe potwierdzenia jest wyświetlane podczas (przypadkowego) przenoszenia katalogów.

  • Kalendarz dostarcza globalne wyszukiwanie umożliwiające znajdowanie wydarzeń nieobecnych w wyświetlanym czasie.

  • Konta GroupWise mogą teraz pobierać pocztę przez IMAPX i wysyłać ją przez SOAP.

  • Pole "Podsumowanie" w edytorze wydarzeń/zadań/notatek obsługuje teraz sprawdzanie pisowni.

  • Konta Exchange mogą być teraz konfigurowane używając Kont online GNOME.