Boxes

W wydaniu GNOME 3.4 wprowadzono wersję testową programu Boxes. W GNOME 3.6 ten program dołącza do rosnącej rodziny nowych programów GNOME.

Czy wiesz, że...

Rozwojowa wersja programu Boxes została użyta do pobrania zrzutów ekranu dołączonych do tego dokumentu.

Wiele wysiłku włożono w płynne działanie programu Boxes, na przykład podczas zmieniania rozmiaru okna uruchomionej maszyny wirtualnej. Nowe funkcje zaimplementowane w wersji 3.6 obejmują:

  • Wyszukiwanie: zarówno wewnątrz programu Boxes, jak i na ekranie podglądu powłoki środowiska GNOME.

  • Znacznie ulepszony wygląd i animacje.

  • Przeprojektowany tryb zaznaczania, bardziej spójny z innymi programami GNOME 3.

  • Umożliwienie dostosowania pamięci i rozmiaru dysku maszyny przed jej utworzeniem.

  • Umożliwienie wymuszenia wyłączenia zawieszonych maszyn przez element menu programu.

  • Umożliwienie zmieniania nazw maszyn.

  • Wskazywanie trwających instalacji.

  • Umożliwienie oznaczania maszyn jako ulubione.

  • Tworzenie maszyn wirtualnych w oparciu o możliwości i architekturę gospodarza.