Zintegrowane metody wprowadzania

Po raz pierwszy środowisko GNOME zawiera obsługę metod wprowadzania od razu po instalacji. Nie trzeba już ręcznie wybierać i instalować mechanizmu metod wprowadzania, które niekoniecznie pasują do interfejsu użytkownika. Metody wprowadzania są teraz częścią interfejsu GNOME, tak samo jak układy klawiatury.

Opinie są mile widziane!

Zintegrowane metody wprowadzania to duża nowa funkcja oraz zmiana funkcjonalności ważnej dla wielu użytkowników. Zdajemy sobie z tego sprawę, i chcielibyśmy usłyszeć, jak użytkownicy widzą rozwój tej funkcji.

Jeśli nie chcesz używać tej funkcjonalności lub preferujesz inny mechanizm dostarczający metody wprowadzania, to w dalszym ciągu można wyłączyć integrację usługi iBus.

Zarówno układy klawiatury, jak i metody wprowadzania można znaleźć w karcie Źródła wprowadzania w ustawieniach Regionu i języka oraz na wskaźniku klawiatury powłoki środowiska GNOME. "Okna kandydatów" używane przez niektóre metody wprowadzania są wyświetlane przez powłokę GNOME, i mają taki sam wygląd niezależnie od tego, czy znaki wprowadzane są w oknie programu czy w polu wyszukiwania powłoki.

Zmiany w dotychczasowych ustawieniach klawiatury

Funkcja zintegrowanych metod wprowadzania spowodowała przeprojektowanie dotychczasowych preferencji klawiatury. Jeśli dostosowujesz układ klawiatury, to powinieneś wiedzieć o pewnych zmianach.

  • Kombinacja klawiszy do zmiany źródła wprowadzania lub układu klawiatury może być dostosowana używając karty Skróty ustawień Klawiatury.

  • Opcje dla klawisza Compose oraz klawisza wprowadzania alternatywnych znaków (znanego też jako klawisz wyboru trzeciego poziomu) można także znaleźć w karcie Skróty ustawień Klawiatury.

  • Inne opcje dostosowania układu klawiatury można znaleźć w Narzędziu dostrajania GNOME.

Obsługa metod wprowadzania w wydaniu GNOME 3.6 jest oparta na mechanizmie iBus.