GTK+ 3.6

  • GtkLevelBar jest nowym widżetem do wyświetlania siły, poziomu lub pewnej ilości. Można zobaczyć go w działaniu w ustawieniach zasilania.

  • GtkIconView obsługuje układ wysokości do szerokości.

  • GtkSpinButton może być ułożone poziomo. Jest to używane w nowym programie Zegar.

  • GtkSearchEntry jest nową podklasą GtkEntry ustawioną na używanie jako pole wyszukiwania. Jest ona szeroko używana, aby zapewnić spójne zachowanie i wygląd pól tego rodzaju.

  • GtkEntry umożliwia ustawienie atrybutów biblioteki Pango dla tekstu (np. aby powiększyć go lub pogrubić).

  • GtkMenuButton jest kolejnym nowym widżetem. Wyświetla on przycisk wywołujący menu. Ten widżet jest używany do tworzenia menu w kilku programach.

  • Kod motywów obsługuje teraz wiele teł i przejść. Zawarta jest też ograniczona obsługa animacji CSS.