GLib 2.34

  • GApplication obsługuje nieunikalne programy, wystarczy podać NULL jako identyfikator programu.

  • Nowy sygnał GApplication::dbus-register umożliwia zarejestrowanie obiektów D-Bus przed zajęciem nazwy magistrali.

  • Dołączona kopia biblioteki PCRE została zaktualizowana do wersji 8.31, a nowa funkcjonalność wersji 8.x biblioteki PCRE jest używalna przez nowe API GRegex.