Clutter 1.12

  • Dodano ClutterScrollActor, aktora umożliwiającego wyświetlanie dużych elementów potomnych oraz przewijanie widoku do podanych punktów (z lub bez animacji)

  • Dodano nowe czynności gestów multidotykowych, takie jak ClutterZoomAction, ClutterPanAction i ClutterRotateAction, a także wiele poprawek obsługi technologi multidotykowej w X11

  • Dodano nowe właściwości animacji, a także ClutterTransitionGroup (do grupowania przejść) i ClutterKeyframeTransition (do opisywania przejść używając klatek kluczowych)

  • Dodano ClutterGridLayout, menedżera warstw dostarczającego tą samą politykę układania co GtkGrid

  • Menedżery warstw respektują teraz słabnący stan aktorów, więc możliwe jest łatwe animowanie przejść warstw bez wymagania konkretnego kodu wewnątrz implementacji ClutterLayoutManager,

  • Dodano nowe tryby słabnące określone przez specyfikację przejść CSS3: steps, cubic-bezier, step-start, step-end, ease, ease-in, ease-out, ease-in-out.

  • API oznaczone jako przestarzałe: ClutterMedia (API dostarczane przez bibliotekę Clutter-GStreamer), ClutterTexture (zastąpione przez ClutterImage), ClutterCairoTexture (zastąpione przez ClutterCanvas), ClutterAnimation, ClutterAnimator, ClutterState (zastąpione przez animacje).