Dostępność jest zawsze włączona

Dotychczas użytkownicy potrzebujący technologii wspierających musieli ręcznie włączać obsługę dostępności. Było to kłopotliwe, ponieważ musieli to robić bez pomocy technologii, których potrzebują.

Zaczynając od wydania GNOME 3.6 oprogramowanie obsługujące ułatwienia dostępności zostało w pełni zintegrowane ze środowiskiem, aby użytkownicy potrzebujący technologii wspierających mogli używać GNOME od samego początku.

Ta funkcja jest ważnym krokiem w misji projektu GNOME udostępniania wolnego, otwartego środowiska dla wszystkich użytkowników. Teraz bardziej niż kiedykolwiek można powiedzieć, że dostępność jest wbudowana w środowisko GNOME, a nie przyszyta.

Podsumowując:

  • Zbudowana i zawsze gotowa obsługa dostępności.

  • Użytkownicy nie używający żadnych technologii wspierających nie zauważą żadnej różnicy.