Τι νέο υπάρχει για προγραμματιστές, διαχειριστές συστήματος και διανομείς

Το GNOME 3.16 εισάγει έναν αριθμό από νέα γνωρίσματα και βελτιώσεις για αυτούς που δουλεύουν με τεχνολογίες GNOME.

GTK+

With 3.16, built-in OpenGL support has arrived for GTK+. This allows applications that make heavy use of 3D graphics to be written in conjunction with GTK+, using the new GtkGLArea widget. OpenGL support in GTK+ 3.16 provides an effective replacement for the previous GtkGLArea and GtkGLExt libraries.

Other changes in this version of GTK+ include:

 • A display system backend for the Mir display server.

 • GtkPopoverMenu, a new widget for creating menus contained with popovers.

 • Themes can now simultaneously support multiple GTK+ versions, by including version-specific CSS.

 • Improved support for application menus on OS X.

 • Customizable selection behavior in GtkTextView.

Επόπτης GTK+

GTK+'s live inspector has had lots of improvements for 3.16. New features include:

 • Μία διαδραστική γραμμή εντολών της JavaScript.

 • An interface for GLib's new memory tracking features.

 • Ένας μεγεθυντικός φακός για την εποπτεία των γραφικών συστατικών στοιχείων (χρήσιμο ιδιαίτερα για τους δημιουργούς θεμάτων).

 • Increased isolation of the inspector through the use of a separate display connection. This means that settings changes only affect the application you are inspecting, and not the inspector itself.

 • Μια άκρως βελτιωμένη διεπαφή χρήστη, η οποία χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τον ελεύθερο χώρο κάνοντας ευκολότερη την περιήγηση.

GLib

Το GNOME 3.16 έρχεται με το GLib 2.44. Η τελευταία έκδοση του GLib περιλαμβάνει αρκετά νέα χαρακτηριστικά:

 • GObject instance counting is a new debugging feature which helps to find reference leaks. To use it, set the GOBJECT_DEBUG=instance-count environment variable, and then use g_type_get_instance_count() to get the number of live objects of a given type. GTK+ Inspector has a UI for this.

 • GLib 2.44 introduces GListModel, a GSequence-based object list. This provides an alternative to GtkTreeModel, when data is naturally organized in GObjects. GtkListBox has an API (gtk_list_box_bind_model) to use such models.

 • GLib's network monitor implementation has been significantly improved. This can be accessed using the existing GNetworkMonitor interface, to find out the current network state.

 • Η νέα μακροεντολή G_DECLARE_TYPE μειώνει τη διαδικασία δημιουργίας GObjects στην C.

 • Το g_autoptr παρέχει πλέον αυτόματη εκκαθάριση για τοπικές μεταβλητές (υποστηρίζεται στο GCC και Clang).

 • Το GSimpleIOStream είναι ένας νέος περιέκτης με τον οποίο γίνεται ευκολότερη η δημιουργία GIOStreams.

Δομητής

Builder is a brand new IDE, which is intended to make it easy to create GNOME applications. This initial 3.16 release is an early preview, which shows editing features, such as split view, snippets, auto-indentation and a VIM engine. Builder was backed by a successful crowdfunding campaign early in 2015, and there are big plans for the future. These include project management functionality, global search, version tracking, debugging, Glade integration, and much more.

MultiWriter

Το MultiWriter είναι μια νέα εφαρμογή για την εγγραφή αρχείων σε πολλαπλές συσκευές USB. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διανομή λειτουργικού συστήματος, τη δοκιμή λογισμικού (QA) ή για τη δημιουργία συσκευών USB με κάποια διανομή Linux.

Άλλες βελτιώσεις στο 3.16

 • Το GDK Pixbuf έχει βελτιωμένη υποστήριξη για φόρτωση και αποθήκευση ποικίλων μορφών εικόνων, όπως PNG, JPEG, TIFF, ICO και BMP.

 • Τα εργαλεία του Tracker έχουν ενοποιηθεί στην εντολή tracker. Αυτό αντικαθιστά την προηγούμενη συλλογή εργαλείων, κάνοντας ευκολότερη την εργασία με τον Tracker μέσω της γραμμής εντολών. Για να δείτε όλες τις διαθέσιμες εντολές πληκτρολογήστε tracker --help σε ένα τερματικό.

 • Το libsoup, η βιβλιοθήκη πελάτη/διακομιστή HTTP, υποστηρίζει πλέον WebSockets, τόσο client-side όσο και server-side.

Κοιτώντας το μέλλον

Το GNOME 3.16 περιλαμβάνει σημαντικές εργασίες προγραμματιστικής ανάπτυξης, ως μέρος των μακροπρόθεσμων τεχνολογικών πρωτοβουλιών του GNOME.

 • Work towards full Wayland adoption has continued apace in 3.16. Features like input configuration and pointer barriers are now Wayland compatible, and input handling has made major progress through the development of libinput. With these changes, the port to Wayland is now approaching its final stages.

 • The GNOME community has begun development on an exciting new application deployment framework. Called XDG App, this aims to make it possible for developers to create applications that can run on multiple distributions, and for those applications to be sandboxed for additional security and stability.

 • Finally, the arrival of OpenGL support in GTK+ marks a major achievement on the road to the implementation of the GTK+ Scene Graph, which promises to provide an advanced animation framework for GTK+.