Informacje o wydaniu GNOME 3.0

1. Wprowadzenie

Wydanie GNOME 3.0 jest dużym kamieniem milowym w historii Projektu GNOME. To wydanie wprowadza nowy, ekscytujący pulpit, zaprojektowany dla dzisiejszych użytkowników, pasujący do wielu nowoczesnych urządzeń. Technologie programistyczne GNOME zostały znacząco ulepszone w wydaniu 3.0. Unowocześnione i uproszczone, umożliwią programistom dostarczanie lepszych wrażeń użytkownikom mniejszym wysiłkiem i ilością czasu. GNOME 3.0 dostarcza te same programy, które użytkownicy znają i ufają, a wiele z nich otrzymało znaczące ulepszenia.

Rysunek 1GNOME 3.0

GNOME 3.0 zostało wydane zgodnie z przewidywalnym cyklem wydawniczym projektu, dokładnie sześć miesięcy po ostatnim wydaniu GNOME, wersji 2.32. Jest efektem trzech lat planowania i programowania oraz pierwszym dużym wydaniem od dziewięciu lat.

Wydanie 3.0 jest początkiem nowej przygody dla Projektu GNOME. Seria wydań 3.x będzie kontynuowana zgodnie z przewidywalnym, sześciomiesięcznym cyklem rozwojowym, ale opierać się będzie na innowacjach wprowadzonych w wydaniu 3.0, dostarczając znaczące ulepszenia użytkownikom i programistom GNOME.

Projekt GNOME jest międzynarodową społecznością działającą, aby dostarczać wspaniałe oprogramowanie, dostępne dla wszystkich. Wszystkie efekty naszej pracy są wolne do użytku, modyfikacji i rozprowadzania, a każdy jest mile widziany jako uczestnik jego tworzenia. Jeśli chcesz pomóc jeszcze bardziej ulepszać nasze produkty, to możesz do nas dołączyć.

2. Nowości dla użytkowników

2.1. Nowy pulpit

Wydanie 3.0 wprowadza nowy pulpit GNOME. Elegancki i piękny, został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom wykonywanie zadań z łatwością, wygodną i kontrolą. Pulpit 3.0 jest kontynuacją skupienia Projektu GNOME na dostarczaniu łatwego w użyciu środowiska pulpitu, który może być używany przez każdego. Zawiera on wiele nowych funkcji.

Rysunek 2Podgląd w zasięgu ręki

2.1.1. Widok podglądu

Podgląd jest kluczową funkcją pulpitu GNOME 3. Dostępny przez przycisk Podgląd, obszar w lewym górnym rogu lub klawisz Windows, jest portalem do wszystkich działań na komputerze. Podgląd umożliwia przeglądanie wszystkich okien na raz oraz przełączanie między zadaniami i uruchamianie programów.

2.1.2. Działające powiadomienia

GNOME 3.0 zawiera nowy system powiadomień, zaprojektowany tak, aby umożliwić skupienie się na bieżącym zadaniu. Powiadomienia są dyskretne i czekają na użytkownika w obszarze powiadamiania, aż jest on gotowy na nie odpowiedzieć. Powiadomienia w GNOME 3 są także interaktywne: naciśnięcie na nie przełączy na odpowiednie okno, i mogą zawierać przyciski dla częstych odpowiedzi.

2.1.3. Zintegrowany komunikator

Komunikator jest bezpośrednio zintegrowany z pulpitem GNOME 3. Za pomocą GNOME 3.0 można odpowiadać na wiadomość bezpośrednio z powiadomienia, a także wybierać poprzednie rozmowy w obszarze powiadamiania na dole ekranu. Oznacza to, że można komunikować się ze znajomymi bez potrzeby przełączania na inne okno.

Rysunek 3Wbudowane rozmowy

2.1.4. Grupowanie okien

Nowy interfejs obszarów roboczych w GNOME 3 ułatwia grupowanie okien i dostarcza prosty sposób na organizowanie swojej pracy. Okna mogą być łatwo dodawane do obszarów roboczych przez przeciągnięcie i upuszczenie, a miniatury w przełączniku obszarów roboczych mogą być używane do przenoszenia okien między obszarami.

2.1.5. Wyszukiwanie na pulpicie

Pulpit GNOME 3 zawiera zintegrowaną funkcję wyszukiwania, która może być używana do uruchamiania programów, przełączania okien oraz otwierania ostatnich dokumentów i ustawień. Projekt GNOME będzie rozszerzał tę funkcję w przyszłych wydaniach.

Rysunek 4Wyszukiwanie na pulpicie

2.1.6. Przeprojektowana struktura ustawień

Środowisko GNOME 3.0 zawiera nową przeglądarkę ustawień, umożliwiającą eksplorowanie ustawień systemowych w tym samym oknie, a także wyszukiwanie paneli ustawień. Ustawienia systemowe GNOME zostały w wydaniu 3.0 przeorganizowane, ułatwiając wyszukiwanie potrzebnych ustawień, a wiele paneli zostało przeprojektowanych, aby ułatwić ich używanie.

2.1.7. Pomoc na konkretne tematy

Środowisko GNOME 3 zawiera nową pomoc, zorientowaną na konkretne tematy, zaprojektowaną tak, aby wyszukiwać odpowiedzi bez przeglądania długich podręczników. Wielkie zwiększenia wydajności i szybsze wyszukiwanie w przeglądarce pomocy środowiska GNOME oznacza mniej czasu spędzonego na szukaniu wskazówek.

2.1.8. Ale to nie wszystko…

Środowisko GNOME 3 zawiera wiele innych nowych funkcji. Poniżej wymieniono kilka z nich:

 • Miejsce na ulubione programy, zwane Dash.
 • Kafelkowanie okien po bokach ekranu ułatwia używanie dwóch okien naraz.
 • Nowe tapety, w tym nowa domyśla tapeta środowiska GNOME.
 • Nowy motyw wizualny oraz elegancka, nowa czcionka środowiska GNOME o nazwie Cantarell.

2.1.9. Więcej informacji

Więcej informacji o pulpicie GNOME 3, a tym filmy demonstracyjne można znaleźć na witrynie GNOME 3.

2.2. Programy

Programy GNOME otrzymały wiele ulepszeń w wydaniu 3.0, i niemożliwe jest opisanie ich wszystkich. Tutaj można znaleźć kilka największych zmian zawartych w tym wydaniu.

Rysunek 5Przeglądarka plików Nautilus

2.2.1. Przeprojektowana przeglądarka plików

Nautilus, menedżer plików środowiska GNOME, otrzymał świeży, nowy wygląd w wydaniu 3.0. Nowy interfejs jest czysty i elegancki, a nowy pasek boczny miejsc ułatwia przechodzenie do ważnych katalogów. Okno Połącz z serwerem także zostało przeprojektowane, aby ułatwić jego używanie.

2.2.2. Unowocześnione przeglądanie WWW

Przeglądarka WWW Epiphany otrzymała wiele ulepszeń w wydaniu 3.0. Nawigacja jest szybsza i wydajniejsza, a także wprowadzono obsługę geolokacji. Program Epiphany zawiera także nowy interfejs pobierania i pasek stanu, umożliwiające skupienie się na treści, co razem z wieloma ulepszeniami wizualnymi daje dopracowany, nowoczesny interfejs użytkownika.

2.2.3. Inteligentniejsze redagowanie tekstu

Wydanie GNOME 3.0 zawiera aktualizacje edytora tekstu gedit, takie jak inteligentne sprawdzanie pisowni, pełną obsługę skompresowanych plików oraz możliwość obsługi dokumentów z nieprawidłowymi znakami. Program gedit 3.0 zawiera także nowy interfejs wyszukiwania, niekolidujący z wyświetlanym dokumentem oraz grupy kart, umożliwiające wyświetlanie kilku dokumentów na raz.

Rysunek 6Inteligentniejsze redagowanie tekstu

2.2.4. Ulepszony komunikator

Wydanie 3.0 komunikatora Empathy zawiera liczne zmiany, w tym ulepszoną obsługę połączeń przychodzących, sprawdzanie pisowni oraz obsługę haseł i certyfikatów. Można teraz blokować wiadomości przychodzące od niechcianych kontaktów oraz wyszukiwać kontaktów na zdalnych serwerach.

2.2.5. Ulepszenia pod maską

Zmiany w podstawowych technologiach GNOME oznaczają, że programy środowiska GNOME 3 będą szybsze, a nowy system motywów daje im wyrafinowany wygląd. Wiele standardowych interfejsów środowiska GNOME, takich jak okna "O programie" zostało ulepszonych.

2.2.6. Ale to jeszcze nie wszystko…

Inne programy GNOME także zostały ulepszone w wydaniu 3.0:

 • Program do obsługi kamer internetowych Cheese zawiera nowe efekty, a także umożliwia użytkownikom tworzenie swoich własnych efektów.
 • Program Evince umożliwia tworzenie zakładek w przeglądanych dokumentach.
 • Przeglądarka obrazów środowiska GNOME, znana jako Oko GNOME, otrzymała zwiększenie wydajności i nowy system wtyczek.
 • Program Totem 3.0 zawiera ulepszoną obsługę strumieniowania obrazu i dźwięku.

3. Nowości dla programistów

Technologie programistyczne GNOME zostały ulepszone dla wydania 3.0. Wiele czasu włożonego w konsolidację umożliwiło oznaczenie wielu modułów jako przestarzałe. Wiele składników zostało uproszczonych i unowocześnionych, a kilka technologii zostało zastąpionych lepszymi funkcjami.

3.1. Nowoczesna grafika

GTK+, biblioteka GNOME dostarczająca zestaw narzędzi do tworzenia programów graficznych, została pozbawiona przestarzałych API do rysowania. Umożliwiło to skoncentrowanie się na nowoczesnych funkcjach graficznych, przyspieszając ją i umożliwiając przenoszenie jej na inne platformy.

3.2. Zaawansowana obsługa urządzeń wprowadzania

Biblioteka GTK+ używa teraz mechanizmu XInput2, jeśli jest dostępny. Rozwiązanie to ma wiele znaczących zalet, takich jak obsługa podłączania urządzeń wejściowych w czasie pracy i obsługę skomplikowanych urządzeń, takich jak tablety. Integracja mechanizmu XInput2 umożliwia także obsługę wielu wskaźników, co oznacza gotowość GNOME na wielodotykowość w X11.

3.3. Ulepszone możliwości motywów

GNOME 3.0 wprowadza nowy system motywów wizualnych. Motywy są bardziej czytelne dla człowieka dzięki użyciu składni CSS, a autorzy motywów mają dostęp do większej liczby efektów, takich jak krzywe, gradienty i kolory alfa. Nowy system obsługuje także animacje i kolory RGBA.

3.4. Obsługa wielu platform

Biblioteka GTK+ 3.0 zawiera nową możliwość obsługi wielu platform (która może być budowana jednocześnie i wybrana podczas uruchamiania). Ułatwi to przejście na nowe platformy, takie jak serwer Wayland.

3.5. Łatwe tworzenie programów

Nowa klasa GtkApplication automatycznie zajmuje się wieloma zadaniami integracji programów, w tym śledzenie otwartych okien, zapewnianie unikalności i eksportowanie działań. Oznacza to, że tworzenie programów GNOME jest wygodniejsze i wymaga mniej kodu. Ta funkcja będzie rozszerzana podczas cyklu wydawniczego 3.x.

3.6. Najlepsze powiązania

Projekt GNOME tradycyjnie już wspiera wiele języków wysokiego poziomu. Wprowadzenie Introspekcji GObject w GNOME 3.0 oznacza, że powiązania z językami są dynamicznie aktualizowane, zapewniając niezawodność i dając programistom dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności zawartej w naszych głównych technologiach.

3.7. Szybkie i proste ustawienia

Poprzednie funkcje ustawień środowiska GNOME zostały w wydaniu 3.0 zastąpione dwoma nowymi składnikami. Oba mają duże zalety względem swoich poprzedników. GSettings dostarcza proste i wydajne API ustawień i umożliwia dowiązywanie właściwości klas do ustawień bez dużego wysiłku. dconf jest nowym, niesamowicie szybkim mechanizmem do przechowywania i pobierania ustawień.

3.8. Bogatsze, elastyczniejsze interfejsy użytkownika

Zestaw narzędzi do budowania interfejsu środowiska GNOME uzyskał ulepszone możliwości układania, które umożliwiają elastyczniejsze i wydajniejsze przydzielanie przestrzeni dla kontrolek interfejsu i wyświetlanych treści. Wydanie 3.0 wprowadza także kilka nowych widżetów, takie jak przełącznik i okno wyboru programu.

Rysunek 7Nowe okno wyboru programu

3.9. Zintegrowane środowisko programistyczne Anjuta

Anjuta, zintegrowane środowisko programistyczne GNOME zawiera liczne ulepszenia w wydaniu 3.0, w tym automatyczne łączenie sygnałów do widżetów interfejsu, ulepszoną obsługę Autotools/pgk-config i nowy system integracji z programem Git.

3.10. Aktualizowanie do GNOME 3

Podręcznik przenoszenia zawiera instrukcje przenoszenia istniejącego oprogramowania GNOME do nowych technologii programistycznych.

4. Umiędzynaradawianie

Dzięki członkom Projektu tłumaczenia GNOME z całego świata środowisko GNOME 3.0 może poszczycić się obsługą ponad 50 języków, w tym także podręczników dla użytkownika i administratorów w wielu językach.

Obsługiwane języki:

 • angielski (Wielka Brytania)
 • arabski
 • asturyjski
 • baskijski
 • bengalski
 • bułgarski
 • chiński (Chiny)
 • chiński (Hongkong)
 • chiński (Tajwan)
 • czeski
 • duński
 • estoński
 • fiński
 • francuski
 • galicyjski
 • grecki
 • gudżaracki
 • hebrajski
 • hindi
 • hiszpański
 • holenderski
 • indonezyjski
 • japoński
 • kannada
 • kataloński
 • kataloński (walencki)
 • koreański
 • litewski
 • marathi
 • niemiecki
 • norweski bokmål
 • pendżabski
 • polski
 • portugalski
 • portugalski brazylijski
 • rosyjski
 • rumuński
 • serbski
 • serbski (alfabet łaciński)
 • szwedzki
 • słoweński
 • tajski
 • tamilski
 • turecki
 • ukraiński
 • wietnamski
 • węgierski
 • włoski
 • łotewski

Wiele innych języków jest częściowo obsługiwanych. Szczegółowe statystyki i dodatkowe informacje można znaleźć na witrynie stanu tłumaczeń środowiska GNOME.

Tłumaczenie pakietu oprogramowania, tak wielkiego jak GNOME, na inny język jest wielkim wyzwaniem nawet dla najbardziej ambitnego zespołu. W tym wydaniu chcielibyśmy szczególnie wspomnieć zespół języka ujgurskiego, który zwiększył kompletność swoich tłumaczeń o 37% oraz zespół języka esperanto, który zwiększył kompletność swoich tłumaczeń o ponad 21%.

5. Skąd wziąć GNOME 3.0

Kod źródłowy GNOME 3.0 jest dostępny do pobierania i rozprowadzania (jednakże użytkownikom zalecamy poczekanie, aż GNOME 3.0 będzie dostępne w dystrybucjach). Informacje o tym, skąd wziąć GNOME 3.0 można znaleźć na witrynie GNOME 3. Dostarcza ona także obrazy Live wydania 3.0, które można wypróbować.

Aby dostarczyć jak najlepsze wrażenia, środowisko GNOME 3 wymaga sprzętowego przyspieszenia grafiki. Jeśli nie jest dostępne, zastępcze środowisko GNOME 3 dostarcza wspaniałe wrażenia i zawiera wiele ulepszeń dodanych w tym wydaniu.

6. Plany dotyczące GNOME 3.2

Następne wydanie w serii GNOME 3.x jest zaplanowane na wrzesień/październik 2011. Planowane jest wprowadzenie wielu nowych funkcji i ulepszeń w porównaniu do wydania 3.0, w tym dodanie interfejsu do obsługi dokumentów do Podglądu, rozszerzenie menu programów na górnym pasku oraz zintegrowane ustawienia współdzielenia dokumentów i kont WWW.

7. Zasługi

To wydanie nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy i poświęceniu społeczności GNOME. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy to umożliwili.

Niniejszy dokument może zostać tłumaczony na dowolny język. Osoby chcące go przetłumaczyć proszone są o kontakt z Projektem tłumaczenia GNOME.

Ten dokument jest dostępny na warunkach licencji Creative Commons Sharealike 3.0. Copyright © Projekt GNOME

Ułożone przez Allana Daya z pomocą społeczności GNOME. Przetłumaczone przez zespół Aviary.pl.