Informacje o wydaniu GNOME 2.30

1. Wprowadzenie

GNOME 2.30 to najnowsza wersja popularnego, wieloplatformowego, graficznego środowiska do pracy z komputerem. Najważniejszymi cechami środowiska jest łatwość użycia, stabilność oraz najlepsza dostępność i tłumaczenie. Projekt GNOME tworzy oprogramowanie o wolnym kodzie źródłowym, które zawiera wszystkie elementy nowoczesnego środowiska pracy z komputerem. Są to programy do: obsługi poczty elektronicznej, pracy grupowej, zarządzania plikami i multimediami oraz gry. GNOME to także elastyczna platforma programowania o dużych możliwościach, przeznaczona dla komputerów osobistych i urządzeń przenośnych.

Rysunek 1GNOME 2.30

Środowisko GNOME jest wydawane co sześć miesięcy. Każde wydanie zawiera wiele nowych funkcji, usprawnień, poprawek błędów i tłumaczeń. Wydanie GNOME 2.30 nie jest wyjątkiem. Więcej informacji o środowisku GNOME i o cechach (użyteczność, dostępność, umiędzynaradawianie i wolność), które wyróżniają je spośród innych systemów i środowisk, można znaleźć na stronie About GNOME (w języku angielskim).

Dołącz do nas i przekonaj się, że każdy może zmieniać świat.

Wydanie GNOME 2.30 zawiera wszystkie usprawnienia dokonane w wersji GNOME 2.28 i wcześniejszych. Więcej informacji o zmianach w wersji GNOME 2.28 można znaleźć w odpowiednich informacjach o wydaniu.

2. Zdobądź gadżety GNOME!

Fundacja GNOME ma zaszczyt ogłosić otwarcie sklepu GNOME, wspieranego przez Zazzle. Możesz wesprzeć GNOME poprzez zakup koszulek i kubków w sklepie GNOME. Odwiedź sklep GNOME i już dziś okaż swoje wsparcie dla GNOME!

Rysunek 2Koszulki GNOME

Przyjaciele GNOME to sposób na wsparcie finansowe misji projektu GNOME, którą jest dostarczanie wolnego i otwartego środowiska graficznego dla każdego użytkownika ― niezależnie od stopnia jego sprawności. Dzięki hojności ofiarodawców, bez reklamy i zewnętrznej pomocy fundacja zebrała w 2009 roku ponad 29 tysięcy dolarów. Środki te przeznaczane są na festiwale kodowania, lokalne wydarzenia i programy, które przyczyniły się do przekształcenia projektu GNOME w wielojęzyczne, dostępne i łatwe w użyciu środowisko dla komputerów osobistych i urządzeń przenośnych.

Zapraszamy na stronę programu Przyjaciele GNOME (w języku angielskim).

3. Nowości dla użytkowników

Użytkownicy i użyteczność są od zawsze w centrum uwagi projektu GNOME. W wersji 2.30 poprawiono setki błędów i dodano wiele usprawnień wnioskowanych przez użytkowników. Wypisanie ich wszystkich w tym miejscu nie jest możliwe, dlatego wspomnimy tylko o najważniejszych i najciekawszych funkcjach przeznaczonych dla użytkowników.

3.1. Wyświetlanie większej ilości plików

Wydanie GNOME 2.30 zawiera aktualizację przeglądarki plików Nautilus. Wśród nich znajduje się kilka zmian w interfejsie użytkownika, m.in. nowy tryb podzielony, i jest domyślnie ustawiony w tryb przeglądania.

Rysunek 3Nautilus

3.2. Komunikator Empathy

Komunikator Empathy, który korzysta z biblioteki komunikacyjnej Telepathy, uzyskał kilka nowych i ważnych funkcji pomocnych w komunikacji.

W przypadku wystąpienia błędu podczas łączenia się z kontem, komunikator Empathy wyświetli pasek informacyjny w liście kontaktów z przyciskiem pozwalającym na prostą próbę ponownego połączenia lub modyfikację ustawień konta.

Można teraz przesyłać pliki poprzez przeciągnięcie i upuszczenie ich w liście kontaktów lub oknie rozmowy ze znajomym.

Funkcjonalność IRC komunikatora Empathy została wzbogacona o obsługę popularnych poleceń IRC, takich jak /join i /nick, a także możliwość dołączania do kanałów zabezpieczonych hasłem.

Kolejnymi usprawnieniami jest ulepszone dodawanie i konfiguracja czatu Facebook oraz okno wyszukiwania wspomagające wyszukiwanie tekstu podczas rozmowy ze znajomymi.

3.3. Łatwa synchronizacja

Program Notatnik Tomboy został rozbudowany i potrafi obecnie synchronizować notatki w tle, bez przymusu wykonywania jej ręcznie. Ponadto można teraz ustawić w preferencjach programu Tomboy ,jak często ma się ta synchronizacja wykonywać.

Czas startu programu Tomboy został znacząco poprawiony i w chwili obecnej uruchamia się on praktycznie natychmiastowo.

Kopiowanie i wklejanie zostało usprawnione, pozwalając na kopiowanie i wklejanie wzbogaconego o HTML tekstu do innych programów, takich jak OpenOffice.org i Evolution. Formatowanie notatek zostaje zachowane, pod warunkiem że programy, do których są wklejane rozpoznają format HTML.

Wśród innych usprawnień programu Tomboy jest m.in. obsługę list szybkiego dostępu w systemie Microsoft Windows 7®, z programem Tomboy zawartym zarówno na pasku zadań, jak i w Menu Start. Usprawniono również zmianę nazw notatek, poprawiając bezpieczeństwo tej czynności i dając większą kontrolę nad zmianą nazwy notatki, tak by nie powodowało to przypadkowej zmiany odnośników w innych notatkach.

3.4. Bezpieczne zarządzanie użytkownikami

Pakiet Narzędzia systemowe GNOME zawiera usprawnienia w zarządzaniu użytkownikami, pozwalając na łatwiejsze i bezpieczniejsze zarządzanie nimi. Narzędzia systemowe GNOME współpracują obecnie z usługą PolicyKit, pozwalając na usunięcie przycisku Uwierzytelnij podczas zarządzania usługami i użytkownikami.

Usprawniono okno dialogowe tworzenia użytkownika, które wymaga obecnie wprowadzenia jedynie imienia i nazwiska nowego użytkownika oraz wybrania nazwy użytkownika z listy sugestii. Po utworzeniu użytkownika wszystko powinno działać automatycznie, włączając w to obsługę zaszyfrowanych katalogów domowych.

Obecnie nie można przypadkowo usunąć praw administratora dla swojego użytkownika. Podczas zmiany hasła, zostanie wyświetlony monit o podanie bieżącego hasła, tak aby bazy kluczy i zaszyfrowane katalogi domowe nie zostały zablokowane. Podczas usuwania konta użytkownika, dodano też możliwość usunięcie jego katalogu domowego.

Zarządzając istniejącymi użytkownikami można teraz wybrać konkretny typ konta, zamiast posługiwać się tajemniczymi uprawnieniami, co ułatwia dodawanie lub usuwanie praw dla innych.

3.5. Dowiedz się, co robisz

Aplet Zarządzania czasem, który pomaga w zarządzaniu czasem i zadaniami, zawiera szereg nowych usprawnień.

Dodano nowy tryb samodzielny, jako dodatek do apletu panelu. W zależności od dystrybucji, program Zarządzanie czasem może być dostępny w menu Programy ▸ Akcesoria ▸ Zarządzanie czasem środowiska GNOME.

Tworzenie i przeglądanie sprawozdań wykonanych czynności zostało usprawnione poprzez dodanie możliwości przypisywania etykiet, jak i filtrowania przeglądu według wszystkich cech czynności.

Rysunek 4Program Zarządzanie czasem z etykietami aktywności

3.6. Zarządzanie plikami PDF

W przeglądarce dokumentów Evince zostałousprawnione drukowanie. Ustawienia strony są obecnie wbudowane w okno dialogowe drukowania, a także dodano nową kartę zawierającą różne ustawienia skalowania.

Program Evince na platformie Microsoft Windows® zawiera teraz obsługę komiksów, drukowania i dokumentów PostScript.

Inne nowości w programie Evince to tryb odwróconych kolorów, zaktualizowany tryb prezentacji, możliwość dodawania przypisów do załączników w plikach PDF oraz obsługa zdalnych plików podczas tworzenia miniaturek.

3.7. Przeglądanie stron WWW

W przeglądarce WWW Epiphany, oprócz dodania nowych funkcji, usunięto wiele błędów i regresji.

Przeglądarka WWW Epiphany potrafi teraz zapamiętywać hasła przy użyciu usługi gnome-keyring.

Wprowadzono nową opcję konfiguracji, pozwalające na włączanie lub wyłączanie wszystkich wtyczek, takich jak Flash lub Java. Przeglądarka WWW Epiphany będzie wyświetlała też ostrzeżenia przy przeglądaniu stron z błędnymi certyfikatami SSL.

Funkcje, które powróciły do programu Epiphany:

 • Podgląd wydruku.
 • Możliwość kliknięcia prawym przyciskiem myszy na obiekcie, takim jak obrazek, aby go pobrać i zapisać.
 • Obsługa favicon.
 • Przycisk nawigacyjny „do góry”.
 • Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy spowoduje wklejenie zawartości schowka.
 • Menu podręczne programu Epiphany powróciło i jest zgodne z własnymi menu podręcznymi stron internetowych, używanych np. przez Google Docs.
Rysunek 5Przeglądarka WWW Epiphany

Udostępniono także możliwość ustawiania zaawansowanych opcji poprzez mechanizm GConf, pozwalając na bezpośrednią zmianę pola „User Agent” i domyślnej wyszukiwarki.

Kolekcja rozszerzeń programu Epiphany rozrosła się m.in o rozszerzenie html5tube zastępujące wideo w formacie Flash w serwisie YouTube jego odpowiednikiem w języku HTML5 i nie wymaga zainstalowania rozszerzenia Flash. Rozszerzenie tab-key-tab-navigate pozwana na korzystanie ze skrótów klawiszowych Ctrl+Tab do zmiany kart. Usunięto natomiast rozszerzenie sidebar.

3.8. Łączenie zdalne

Przeglądarka zdalnych pulpitów Vinagre została wzbogacona o tunelowanie SSH, pozwalające na bezpieczniejszy zdalny dostęp do komputerów za pomocą tunelu SSH. Wymagane do tego jest posiadanie konta z dostępem poprzez protokół SSH na zdalnym komputerze, co pozwola na bezpieczne przekazywanie haseł i innych danych.

Ułatwiono możliwość łączenia się poprzez połączenia o niskiej przepustowości, dzięki dodaniu opcji wyboru głębi kolorów, jak i możliwości włączenia kompresji JPEG. Opcje te dostępne są w oknie połączenia.

Dodano nowy tryb nasłuchiwania, pozwalający na połączenie się zdalnego komputera w sytuacji, gdy znajduje się on za zaporą sieciową, routerem lub w inny sposób nie można się z nim połączyć. Po włączeniu trybu nasłuchiwania w programie Vinagre i podaniu swojego adresu IP użytkownikowi, z którym ma zostać nawiązane połączenie, zdalny komputer może nawiązać połączenie z lokalnym komputerem.

3.9. Ale to nie wszystko…

Obok dużych zmian w każdym wydaniu środowiska GNOME jest też wiele małych dodatków i usprawnień.

 • Nowe czcionki mogą być teraz instalowane poprzez dwukrotne kliknięcie na nie w programie Nautilus.
 • Poprawiono integrację edytora tekstu gedit ze środowiskiem Mac OS® X, a także dodano możliwość uruchamiania wtyczek napisanych w języku Python w środowisku Windows. Wtyczka „Wklejki” została przepisana na nowy szkielet uzupełniania tekstu, a sprawdzanie pisowni ma możliwość sprawdzania komentarzy i ciągów w językach programowania.
 • Po wybraniu kilku układów klawiatury, w obszarze powiadamiania zostanie automatycznie wyświetlona ikona stanu.
 • Menedżer archiwów automatycznie doinstaluje odpowiednie pakiety za pomocą usługi PackageKit jeśli archiwum, które próbowano otworzyć, nie jest obsługiwane przez obecnie zainstalowane pakiety.
 • Program Brasero potrafi teraz dokładniej kopiować płyty audio wykorzystując wtyczkę cdda2wav. Został ponadto zintegrowany z usługą PackageKit oraz obsługuje wyszukiwanie poprzez program Tracker.
 • Program Terminal posiada teraz obsługę nieograniczonego przewijania, możliwość zapisywania tego bufora oraz obsługę pogrubionych kolorów.
 • Urządzenia iPod® oraz iPod Touch® są częściowo obsługiwane przez GVFS dzięki bibliotece libimobiledevice. Synchronizacja muzyki, dostęp do danych oraz pobieranie zdjęć powinny być w pełni obsługiwane. Więcej informacji o obsługiwanych funkcjach znajduje się na stronie domowej biblioteki libmobiledevice (w języku angielskim).
 • Kalkulator posiada teraz nowy, prostszy interfejs użytkownika. Funkcje matematyczne są teraz wprowadzane jako tekst, np. s_i_n dla funkcji sinus zamiast skrótu klawiszowego k.
 • Oprócz kilku poprawek w Panelu GNOME, poprawiono jeden dawno zaległy błąd i obecnie aplety nie będą losowo zmieniać swojego położenia po zmianie rozdzielczości.
 • Wskaźnik klawiatury został usunięty z zestawu Apletów środowiska GNOME. Podczas używania więcej niż jednego układu klawiatury, wskaźnik klawiatury zostanie wyświetlony automatycznie przez usługę gnome-system-daemon.
 • Wprowadzono nowy interfejs użytkownika dla ustawień klawiatury w Centrum sterowania.
 • W zestawie gier GNOME zostały zmienione nazwy dwóch programów — Gnometris nazywa się teraz Quadrapassel, a Same GNOME znane jest jako Swell Foop. Ponadto Swell Foop i Gnibbles posiadają nowy silnik 3D oparty na bibliotece Clutter.

4. Nowości w dziedzinie dostępności

Misją projektu GNOME jest tworzenie oprogramowania dostępnego dla wszystkich, także dla użytkowników niepełnosprawnych, którym trudniej jest używać komputera. W tym celu utworzono projekt dostępności GNOME i bibliotekę programistyczną dla ułatwień dostępu, która stała się standardem dla wolnego oprogramowania.

Wydanie GNOME 2.30 kontynuuje tę misję i zawiera wiele usprawnień.

4.1. Czytnik ekranowy Orca

Programiści projektu Orca włożyli wiele pracy w zmniejszenie liczby błędów (w wersji GNOME 2.30 poprawiono ich ponad 160) i poprawę wydajności programu. Niektóre z usprawnień to:

 • Interfejs użytkownika preferencji został zaktualizowany, by usprawnić działanieprogramu Orca na netbookach.
 • Można teraz wykonać polecenie orca --replace, aby uruchomić nowy proces programu Orca, który zakończy wszystkie inne działające procesy tego programu.
 • Program Orca posiada nowe okno dialogowe "O programie".

4.2. Inne aktualizacje dostępności

Wiele pracy włożono w dostępność środowiska GNOME, usuwając zależności od biblioteki Bonobo. Implementacja D-Bus programu AT-SPI została opracowana tak, by mogła współpracować z jej implementacją w technologii CORBA. Wydanie GNOME 2.30 jest ostatnim oficjalnym wydaniem obsługującym technologię CORBA, która zostanie zastąpiona interfejsem D-Bus w wydaniu GNOME 3.0.

Jeśli Twoją pasją jest uczynienie środowiska GNOME dostępnego dla wszystkich, teraz jest najlepszy moment na dołączenie do zespołu dostępności. Pomóż usprawnić dostępność środowiska GNOME dla osób niepełnosprawnych i dołącz do listy dyskusyjnej zespołu dostępności GNOME (w języku angielskim), by dowiedzieć się więcej.

5. Nowości dla programistów

Poniższe zmiany są ważne dla osób korzystających z platformy programistycznej GNOME 2.30. Niezainteresowani czytelnicy mogą przejść dalej, do części Rozdział 6 ― Umiędzynaradawianie.

GNOME 2.30 to, obok środowiska GNOME, także wydanie platformy programistycznej GNOME ― zestawu bibliotek o stabilnych interfejsach programistycznych (API) oraz binarnych (ABI). Biblioteki te umożliwiają tworzenie oprogramowania dla wielu platform i są dostępne na licencji GNU LGPL.

Korzystanie z przestarzałych bibliotek

W wydaniu GNOME 3.0 usunięte będą różne przestarzałe części platformy GNOME. Są to między innymi biblioteki GNOME, takie jak libart_lgpl, libbonobo, libbonoboui, libglade, libgnome, libgnomecanvas libgnomeprint, libgnomeprintui, libgnomeui oraz libgnomevfs. Dla programów środowiska GNOME przygotowano listę zadań mających na celu usunięcie odwołań do przestarzałego kodu. Pozwoli to zapewnić łagodne przejście na platformę GNOME 3.0.

Zachęcamy programistów do wykonania tego kroku także w ich własnych programach. Dla wszystkich programistów (także potencjalnych) na stronie wiki listy zadań GNOME przygotowaliśmy listę zadań do wykonania. Stan modułów obsługiwanych przez narzędzie JHBuild jest automatycznie śledzony i aktualizowany na tej stronie.

5.1. Sprzątanie platformy

Podjęto poważne działania mające na celu usunięcie przestarzałych modułów i funkcjonalności na drodze do GNOME 3.0.

W wielu programach pozbyto się przestarzałych symboli bibliotek GTK+ i GLib oraz zastosowano nowe zasady, aby dołączać tylko pliki nagłówkowe bibliotek GTK+ i GLib najwyższego poziomu.

5.2. GTK+ 2.20

GTK+ 2.20 to najnowsze wydanie biblioteki GTK+, która stanowi serce platformy GNOME. Wersja GTK+ 2.20 zawiera nowe funkcje dla programistów oraz wiele poprawek błędów. W kodzie źródłowym rozpoczęto także przygotowania do nadchodzącej wersji GTK+ 3.0.

Biblioteka GTK+ zyskała także wiele innych ulepszeń:

 • Dodano widżet pulsu, GtkSpinner oraz odpowiadający mu renderer komórek GtkCellRendererSpinner.
 • GtkToolPalette jest nowym kontenerem, który potrafi wyświetlać ikony narzędzi w rozwijalny grupach.
 • Kontrolka GtkNotebook może teraz wyświetlać widżety czynności obok kart.

5.3. Empathy

Biblioteki libempathy oraz libempathy-gtk zostały usunięte i programiści powinni korzystać teraz z biblioteki telepathy-glib.

5.4. Anjuta

Edytor Anjuta zawiera usprawnioną funkcję uzupełniania kodu źródłowego, w tym możliwość uzupełniania konstrukcji ., -> oraz :: w językach C i C++.

Uzupełnianie kodu odbywa się teraz w całości asynchronicznie i nie powinno mieć więcej wpływu na pisanie.

Edytor Anjuta obsługuje teraz zarządzanie symbolami Vala, obsługuje w pełni język JavaScript wraz z uzupełnianiem kodu, budowaniem i debugowaniem, a także zawiera podstawową obsługę projektów nieopartych o narzędzia automake.

5.5. Usprawnienia platformy GNOME

Inne ulepszenia platformy GNOME w GNOME 2.30:

 • Programy Evolution oraz Evolution-Data-Server porzuciły obsługę biblioteki Bonobo w oczekiwaniu na GNOME 3.0. Program Evolution-Data-Server wykorzystuje obecnie usługę D-Bus, ukrytą pod tymi samymi interfejsami API.
 • Program Brasero zawiera teraz obsługę instrospekcji GObject w bibliotekach libbrasero-media oraz libbrasero-burn.
 • Lupa GNOME, program gnome-mag, obsługuje teraz usługę D-Bus, jako że wsparcie dla biblioteki Bonobo wychodzi z użycia.
 • Program Devhelp został wyposażony w tryb pełnoekranowy oraz możliwość wyszukiwanie symboli w serwisie library.gnome.org, gdy nie są one dostępne lokalnie.
 • Biblioteka GLib została wzbogacona o interfejs GConverter, służący do konwersji danych przesyłanych strumieniem. Obsługa wątków jest włączana automatycznie przy wywołaniu funkcji g_type_init().
 • Usługa gnome-keyring implementuje nową usługę przechowywania haseł "Secret Service" poprzez interfejs API usługi D-Bus.

6. Umiędzynaradawianie

Dzięki członkom Projektu tłumaczenia GNOME z całego świata środowisko GNOME 2.30 może poszczycić się obsługą 50 języków na poziomie co najmniej 80 procent przetłumaczonych komunikatów (włącznie z podręcznikami dla użytkownika i administratora w wielu językach).

Obsługiwane języki:

 • angielski (amerykański, brytyjski)
 • arabski
 • asamski
 • asturyjski
 • baskijski
 • bengalski
 • bengalski (Indie)
 • bułgarski
 • chiński (Chiny)
 • chiński (Hongkong)
 • chiński (Tajwan)
 • czeski
 • duński
 • estoński
 • fiński
 • francuski
 • galicyjski
 • grecki
 • gudżaracki
 • hebrajski
 • hindi
 • hiszpański
 • holenderski
 • japoński
 • kannada
 • kataloński
 • koreański
 • litewski
 • malajalam
 • marathi
 • niemiecki
 • norweski bokmål
 • orija
 • pendżabski
 • polski
 • portugalski
 • portugalski brazylijski
 • rosyjski
 • rumuński
 • serbski
 • szwedzki
 • słoweński
 • tajski
 • tamilski
 • telugu
 • turecki
 • ukraiński
 • wietnamski
 • węgierski
 • włoski

Wiele innych języków jest obsługiwanych częściowo (tzn. z ponad połową przetłumaczonych komunikatów).

Tłumaczenie pakietu oprogramowania, tak wielkiego jak GNOME, na nowy język jest wielkim wyzwaniem nawet dla najbardziej ambitnego zespołu. W tym wydaniu niesamowitego wyczynu dokonał zespół dla języka asturyjskiego, który zwiększył kompletność swoich tłumaczeń o ponad 27 punktów i wkrótce przekroczy 80%, uznawane za pełną obsługę danego języka. Zespół dla języka shawa również rozpoczął tłumaczenie środowiska GNOME w trakcie cyklu 2.30 i obecnie dotarł do granicy 70%, co oznacza prawie kompletną obsługę tego języka.

Szczegółowe statystyki i dodatkowe informacje można znaleźć na witrynie stanu tłumaczeń środowiska GNOME.

7. Instalacja środowiska GNOME

Środowisko GNOME 2.30 można wypróbować dzięki nosnikowi GNOME Live, zawierającemu całe oprogramowanie z wydania GNOME 2.30 w wirtualnej maszynie. Używając wirtualnych obrazów można wypróbować GNOME w programach QEMU, KVM, VirtualBox lub VMWare. Płytę GNOME Live Media można pobrać z witryny BitTorrent projektu GNOME.

Do instalacji lub aktualizacji używanego środowiska do wersji GNOME 2.30 polecamy skorzystanie z oficjalnych pakietów dostawcy lub dystrybucji. Środowisko GNOME 2.30 będzie niedługo dostępne przez systemy pakietów popularnych dystrybucji. Niektóre dystrybucje w wersjach rozwojowych zawierają już pakiety GNOME 2.30. Listę dystrybucji wraz z wersjami środowiska GNOME można znaleźć na stronie Get Footware (w języku angielskim).

Odważni i cierpliwi użytkownicy mogą skompilować środowisko GNOME samodzielnie. Polecamy narzędzie JHBuild, które umożliwia zbudowanie środowiska GNOME z repozytorium git. Środowisko GNOME w wersji 2.30.x można skompilować za pomocą tego narzędzia, używając zestawu modułów gnome-2.30.

Mimo, że możliwa jest kompilacja środowiska GNOME bezpośrednio z pakietów źródłowych, zalecamy skorzystanie z narzędzia JHBuild.

8. Plany dotyczące GNOME 3.0

Prace nie kończą się wraz z wersją GNOME 2.30. Rozpoczęły się już prace nad GNOME w wersji 3.0, która ukaże się dokładnie sześć miesięcy po wersji 2.30.

GNOME 3.0 nadal będzie dostarczać środowisko i programy jak zawsze, a także potencjalnie nowy interfejs użytkownika w Powłoce GNOME oraz Dziennik aktywności GNOME, które mogą w łatwy sposób pomóc w przeglądaniu i odnajdywaniu plików. Środowisko GNOME 3.0 będzie zawierać również nowe funkcje dostępności, nowe podręczniki pomocy dla użytkowników oraz dokumentację, a także pierwszą usługę internetową w postaci usługi Tomboy Online. W GNOME 2.30 przestarzałe biblioteki zostaną wycofane z użytku.

Wersja testowa Powłoki GNOME jest dostępna w wersji 2.30 i można ją pobrać. Powłoka GNOME to innowacyjny interfejs użytkownika, który korzysta z możliwości animowanego pulpitu. Powłoka GNOME pozwala na łatwe dodawanie dodatkowych obszarów roboczych, uruchamianie często używanych programów, a także na dostęp do najczęściej używanych plików i dokumentów.

Rysunek 6Powłoka GNOME

Dziennik aktywności GNOME to narzędzie pozwalające na łatwe przeglądanie i odnajdywanie plików. Przechowuje chronologiczny dziennik aktywności zmian i dostępu do wszystkich plików, obsługuje etykiety i powiązania między grupami plików. Dziennik aktywności GNOME jest graficznym interfejsem użytkownika dla Zeitgeist, mechanizmu śledzącego aktywność na pulpicie, z obsługą etykiet i zakładek.

Rysunek 7Dziennik aktywności GNOME

Usługa Tomboy Online jest planowana dla GNOME 3.0 i będzie ona umożliwiała użytkownikom synchronizację i dostęp do notatek programu Tomboy przez Internet.

Dla osób niepełnosprawnych, zespół GNOME Accessibility planuje kilka nowych udogodnień, w tym nową Lupę GNOME, nową klawiaturę ekranową o nazwie Caribou oraz nowy interfejs preferencji użytkownika.

Podręczniki użytkownika i dokumentacja zostaną wzbogacone o nowy Podręcznik użytkownika GNOME, pomagający osobom, którzy spotykają się pierwszy raz ze środowiskiem GNOME. Program Yelp, przeglądarka pomocy GNOME, zostanie wzbogacony o nowe funkcje, takie jak możliwość tworzenia zakładek oraz usprawnione wyszukiwanie.

Strona GNOME's roadmap (w języku angielskim) zawiera szczegółowy plan programistów dla następnego cyklu wydania. Harmonogram wydania GNOME 3.0 został upubliczniony w tym roku i jest dostępny na stronach wiki projektu GNOME (w języku angielskim).

9. Zasługi

Informacje o wydaniu zostały zebrane przez Paula Cutlera z pomocą społeczności GNOME. Polskie tłumaczenie środowiska GNOME oraz tego dokumentu wykonał zespół Aviary.pl oraz współpracownicy. W imieniu użytkowników dziękujemy wszystkim, dzięki którym to wydanie środowiska GNOME było możliwe.

Niniejszy dokument może zostać tłumaczony na dowolny język. Osoby chcące go przetłumaczyć proszone są o kontakt z Projektem tłumaczenia GNOME.