ผู้ใช้

แม้ GNOME จะเป็นมิตรกับผู้ใช้มากอยู่แล้ว แต่ GNOME ก็เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน ทำให้ต้องอาศัยการเรียนรู้บ้างหากจะใช้งานให้เต็มขีดความสามารถ เราจึงเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ไว้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก

ผู้ดูแลระบบ

มีการประยุกต์ใช้ GNOME มากมายทั่วโลก ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก โดยมีความต้องการเฉพาะกรณีต่าง ๆ กันไปให้ผู้ดูแลระบบต้องคอยจัดการ ในหมวดนี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการจัดการเดสก์ท็อป GNOME จำนวนมาก

นักพัฒนา

For those who develop, or are interested in developing GNOME and applications for GNOME. You will find developer documentation and information on how to get involved, and much more, in the GNOME Developer Center.