Korisnici

Iako je veoma prilagođen korisnicima, Gnom je veliki i složeni sistem, i stoga, zahteva nešto učenja da bi se koristio u potpunosti. Da bismo to olakšali, pripremili smo vrlo korisnu dokumentaciju.

Administratori

Širom sveta, postoji veliki broj primena Gnoma od većih do manjih, sa svojim posebnim potrebama, i administratorima sistema koji njima upravljaju. Ovde ćete naći podatke o alatima i načinima za rad sa mnogim Gnomovim okruženjima.

Programeri

Za one koji razvijaju, ili su zainteresovani za razvoj Gnoma i programa za Gnom. Pronaći ćete dokumentaciju za programere, podatke o tome kako se možete priključiti projektu i još dosta toga u Gnomovom razvojnom centru.