Uporabniki

Čeprav prijazen uporabniku, je GNOME zahteven sistem in zahteva nekaj učenja in privajanja za res učinkovito delo. V pomoč je dokumentacija, ki je pripravljena posebej za posamezna dela in naloge.

Skrbniki

Po svetu je veliko manjših razvojnih skupin namizja GNOME s posebnimi zahtevami in potrebami ter posebnim načinom skrbniškega upravljanja. Na tem mestu je mogoče najti podrobnosti o orodjih in načinih dela z namizjem.

Razvijalci

Za razvijalce in ostalo zainteresirano javnost za programske pakete in namizje GNOME. Na tem mestu je mogoče najti dokumentacijo in podrobnosti o razvoju, sodelovanju in še veliko več.