ਯੂਜ਼ਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੋਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਗਨੋਮ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋਗੇ।

ਡਿਵੈਲਪਰ

For those who develop, or are interested in developing GNOME and applications for GNOME. You will find developer documentation and information on how to get involved, and much more, in the GNOME Developer Center.